Predstavnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu ponovno izabrana u Upravni odbor ISSN-a

Objavljeno 29.6.2020.

Na 23. sastanku Opće skupštine Međunarodnoga ureda za ISSN izabran je novi Upravni odbor za razdoblje 2020. – 2022., u čijem se sastavu ponovno našla i predstavnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Jasenka Zajec, knjižničarska savjetnica za međunarodnu suradnju. Uz stalne članove, predstavnike UNESCO-a i Francuske, Upravni odbor sastoji se od deset izabranih predstavnika zemalja članica. U novoizabranome su Upravnome odboru, osim Hrvatske, zastupljene i sljedeće zemlje: Brazil, Iran, Mauricijus, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Španjolska, Švedska, Tunis i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Zbog posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa ovogodišnja je skupština održana online od 29. travnja do 7. svibnja na više odvojenih sastanaka prema kontinentima i vremenskim zonama. Nakon toga provedena su dva kruga online glasanja. Osim izbora novoga Upravnog odbora, izglasane su članarine i novi Strateški plan 2020. – 2024.

Međunarodni ured za ISSN međudržavna je ustanova koja koordinira rad međunarodne mreže za identifikaciju i dodjelu ISSN-a serijskim publikacijama i drugoj neomeđenoj građi, osigurava zajedničke alate za zemlje članice, održava Upisnik ISSN-a itd. Međunarodnu mrežu čine nacionalni uredi 90 zemalja.

ISSN Portal sadrži više od 2 500 000 zapisa za serijske publikacije i drugu neomeđenu građu na svim medijima, a godišnje se povećava za više od 70 000 zapisa. Dio podataka može se slobodno pretraživati. ISSN (International Standard Serial Number) je međunarodni standardni broj serijske publikacije kojim se ona identificira neovisno o zemlji izdavanja, jeziku ili abecedi, učestalosti izlaženja, mediju itd. te o tome izlazi li ili je prestala izlaziti ili će tek izaći.

Republika Hrvatska članica je ovoga međunarodnog sustava od 1992. godine, a poslove nacionalnoga ureda obavlja ISSN ured za Hrvatsku koji djeluje u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Više o radu Ureda i dodjeli ISSN-a hrvatskim serijskim publikacijama i drugoj neomeđenoj građi.