Predstavnica Europskoga dokumentacijskog centra NSK sudjelovala na međunarodnome godišnjem sastanku i seminaru europskih dokumentacijskih centara

Objavljeno 6.12.2019.

Međunarodni godišnji sastanak i seminar europskih dokumentacijskih centara (Traninig Seminar for European Documentation Centres) održan je u Firenci od 2. do 3. prosinca 2019. godine.

Na sastanku je sudjelovalo sedam djelatnica europskih dokumentacijskih centara iz Hrvatske i djelatnica Informacijskoga centra Europe Direct Osijek, a predstavnica Europskoga dokumentacijskog centra NSK bila je Ivana Kežić Pucketić.

Ove godine okupilo se čak 250 sudionika, što je najveći broj u zadnjih nekoliko godina.

Svrha je sastanka ojačati veze između centara, s posebnim naglaskom na suradnju s akademskom zajednicom i drugim organizacijama, kao i aktivnije uključivanje u komunikaciju s građanima.

Europska komisija pozvala je sve europske dokumentacijske centre da se usredotoče na uključivanje članova akademske zajednice u javne rasprave, a njihovo sudjelovanje bit će ključno u raspravi o novim temeljnim politikama koje utječu na svakodnevni život građana. Te nove inicijative proširuju trenutačnu ulogu europskih dokumentacijskih centara, čiji se dosadašnji rad uglavnom sastojao od prikupljanja, čuvanja i davanja na korištenje građe o Europskoj uniji.

Tijekom sastanka organiziran je i posjet Povijesnomu arhivu Europske unije (Historical Archives of the European Union (HAEU), gdje su, osim obilaska uz  stručno vodstvo, djelatnici Arhiva kratkim izlaganjima predstavili svoj rad.