Predstavljeno faksimilno izdanje „Articvli oli Deili te prave stare vere kerszhanske“ u NSK

Objavljeno 31.10.2017.

Faksimilno izdanje Articvli oli Deili te prave stare vere kerszhanske s transliteracijom predstavljeno je 31. listopada 2017. godine, na Dan reformacije, u predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Na početku svečanosti okupljene je pozdravila glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Tatijana Petrić i dekan Visokoga evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku prof. dr. sc. Peter Kuzmič, a knjigu su predstavili prof. dr. sc. Mateo Žagar, urednik izdanja, akademkinja Anica Nazor, recezentica izdanja, akademik Josip Bratulić i dr. sc. Stanko Jambrek.

Knjiga Articvli oli Deili te prave stare vere kerszhanske (Urach, 1562.) jedno je od najzanimljivijih djela uraške tiskare. Riječ je o znamenitoj Trubarovoj redakciji Augsburške vjeroispovijesti koja je otisnuta na glagoljici i prevedena na hrvatski jezik, a autor joj je Philipp Melanchthon, profesor Novoga zavjeta na Sveučilištu u Württembergu te bliski Lutherov prijatelj.

Knjiga je u obliku osmine te obuhvaća 124 lista, odnosno 248 stranica. Uz transliteraciju na dnu stranica, ponuđena je poneka razlika koja obilježuje usporedno ćiriličko izdanje te je tom usporedbom zapravo postignuta i visoka strukovna vrijednost. Nakladnici izdanja su Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku.

Transliteraciju knjige odradio je tim znanstvenika s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u čijem su sastavu urednik prof. dr. sc. Mateo Žagar, Blanka Ceković, Ivana Eterović i Tanja Kuštović, uz recenziju akademika Stjepana Damjanovića i akademkinje Anice Nazor.

Izvorna knjiga na osnovu koje je izrađen pretisak čuva se u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U sklopu portala Digiatlne zbirke NSK dostupna je digitalizirana inačica djela Artikuli ili Deli prave stare krstianske vere.

Nakladnički projekt objavljivanja faksimilnoga izdanja glagoljskih Atikula dio je projekta Hrvatska glagoljica koji provodi Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sa suradnim ustanovama poput Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Staroslavenskoga instituta i dr., kojima je svrha na jedno mjesto okupiti djela hrvatske glagoljske baštine u tiskanome i elektroničkome obliku.

Prethodno je uspješno izveden dio koji se odnosi na pretisak Kožičićeva Misala iz 1531. s transliteracijom i kritičkim osvrtom, a uz Artikule, u tijeku je priprema transliteracije senjskoga Korizmenjaka iz 1508. godine.