Predstavljeno deveto kolo bibliofilske edicije „Riječ i slika” Zdenke Pozaić

Objavljeno 31.10.2019.

U sklopu manifestacije Mjesec hrvatske knjige 2019. u malome predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 29. listopada 2019. godine predstavljeno je deveto kolo bibliofilske edicije Riječ i slika hrvatske akademske slikarice, grafičarke i dizajnerice Zdenke Pozaić.

U ovome kolu edicije Riječ i slika nalazi se pet pjesničko-grafičkih mapa, od kojih svaku pojedinačno čini jedinstvo jedna grafika i pjesma. Grafičku umjetnicu svojim su pjesmama nadahnuli Marin Držić, rumunjski pjesnik Mihai Eminescu (u prepjevu Mate Marasa), Tin Ujević, čija je Igračka vjetrova odabrana u prepjevima Hedi Blech-Vidulić  (na njemačkome jeziku) i Vande Mikšić (na francuskome jeziku), mađarski pjesnik János Sziveri (u prepjevu Lee Kovács) te Dražen Katunarić s elegijom Pismo s otoka u prepjevima Borke Legras i Fernanda Cambona (na francuskome jeziku) i Hedi Blech-Vidulić (na njemačkome jeziku).

S nekoliko desetaka likovno-poetskih minimapa Zdenka je Pozaić sačinila uvjerljivu i pokretljivu izložbu svojih odabranih grafika, pretežno linoreza, no istodobno i zanimljivu antologiju stihova raznovrsne provenijencije, najčešće u domaćem i inozemnom pjesničkom ruhu. Ukoričivši zajedno jednu pjesmu odabranoga autora i jednu vlastitu viziju olikovljenu sredstvima medija kojim se uglavnom služi, ona je u kolekciji „Riječ i slika“ potražila i našla afinitete lirskoga predznaka, ostvarila zanimljive paralelizme ili kontraste vizualnih i diskurzivno-intuitivnih suzvučja i slojeva.

(Iz popratnoga teksta Rane i zrele usporedbe Tonka Maroevića)

U devet kola bibliofilske edicije Riječ i slika objavljeno je 58 pjesničko-grafičkih mapa u kojima je Zdenka Pozaić spojila grafički izričaj i ljubav prema lijepoj riječi. Drvorezi i linorezi ručno su otisnuti te uvezani zajedno s pjesmama brojnih hrvatskih i inozemnih književnika, a bitno je istaknuti i vrijednost brojnih prevoditelja pisane riječi.

Novu ediciju Zdenke Pozaić predstavili su voditeljica Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu mr. sc. Tamara Ilić-Olujić i akademik Tonko Maroević, uz sudjelovanje dr. art. Mire Muhoberac, književnika Dražena Katunarića, prevoditeljice Lee Kovács, prevoditelja i pjesnika Mate Marasa te autorice.