Predstavljena knjiga „Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva“ u NSK

Objavljeno 5.6.2018.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 5. lipnja 2018. godine predstavljena je knjiga Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva autorice dr. sc. Ksenije Švenda-Radeljak.

Knjigu su predstavile recenzentice prof. dr. sc. Ana Barbarić, prof. dr. sc. Aleksandra Horvat i prof. dr. sc. Daniela Živković. O knjizi je govorio i prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, predstavnik izdavačke djelatnosti Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i autorica dr. sc. Ksenija Švenda-Radeljak.

„Za ovaj se rad može reći da je izvoran po odabiru teme, jer se dosad objavljeni radovi o obrazovanju i statusu knjižničara u Hrvatskoj pretežno usredotočuju na sadašnjost, dok o prošlosti govore tek uvodno ili sažeto. Autorica prikazuje postupnu profesionalizaciju hrvatskih knjižničara u stogodišnjem razdoblju od sedamdesetih godina XIX. st. do osnivanja visokoškolskog studija  na Sveučilištu u Zagrebu 1976. godine. Posebno je zanima ulazak žena u knjižničarsku profesiju pa jedno poglavlje posvećuje istaknutim knjižničarkama koje su djelovale u navedenom razdoblju. Kako knjižničari uglavnom ne pripadaju krugu javnih osoba o kojima se pišu biobibliografski članci u enciklopedijama i leksikonima, mnoge je podatke tek trebalo istražiti i provjeriti. Autorica je u radu koristila neobjavljene dokumente koji se čuvaju u  rukopisnim arhivima Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Hrvatskoga knjižničarskog društva, ali i značajan broj već objavljenih radova. Popis korištene literature opsežan je i relevantan.“

(prof. dr. sc. Aleksandra Horvat)