Predstavljena izložba „Krka u oku istraživača: rijeka u sedam priča“ u Skradinu

Objavljeno 23.5.2018.

U podružnici Nacionalnoga parka „Krka“ u Skradinu 21. svibnja 2018. godine predstavljena je izložba Krka u oku istraživača: rijeka u sedam priča. Time je zaokruženo njezino putovanje gradovima uz rijeku Krku, nakon što je gostovala u Kninu, Šibeniku i Drnišu. Ravnatelj Nacionalnoga parka „Krka“ mr. sc. Krešimir Šakić i glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Tatijana Petrić tom su prigodom istaknuli vrijednost te međuinstitucionalne suradnje u sklopu projekta Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku.

Težeći biti jednim od mogućih pogleda na zadanu temu, kao što je istaknuto u predgovoru popratnoga kataloga, izložba kroz sedam zaokruženih cjelina predstavlja vrijednost i ljepote rijeke Krke okom etnologa, arheologa, povjesničara, umjetnika, geografa, stanovnika njezinih obala i suvremena posjetitelja. Broj cjelina određen je uočavanjem simbolike broja sedam, koji se smjestio u opis rijeke – sedam slapova, sedmi nacionalni park u Hrvatskoj i više od sedamdeset kilometara riječnoga toka. Posebna vrijednost izložbe su i prekrasne fotografije Krke, fotografskoga dvojca Marija Romulića i Dražena Stojčića.

Oslanjajući se usmene predaje povezane s porječjem Krke, udruga Birikina iz Pule nakon predstavljanja izložbe izvela je predstavu Kula uzdaha.