Predstavljen projekt izgradnje nacionalne dječje bolnice u Zagrebu

Objavljeno 16.4.2019.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske predstavilo je 15. travnja 2019. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu projekt izgradnje nacionalne dječje bolnice u Zagrebu. Tom su prilikom predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić potpisali Okvirni sporazum o suradnji na pripremi projekta kojim je označen i službeni početak suradnje Vlade Republike Hrvatske i Grada Zagreba na izgradnji bolnice.

„Postalo je jasno da zagrebačka medicina treba novu bolnicu, a sada je trenutak kada to možemo i ostvariti. Sve su pripreme učinjene, međunarodni je natječaj raspisan i vjerujem da ćemo u prvoj etapi konačno imati nacionalnu dječju bolnicu, a zatim i sveučilišnu bolnicu u drugoj etapi. To je velik pomak ne samo u tehnološkome već i ponajprije u medicinsko-znanstveno-sigurnosnome, ali i financijskome smislu, za svu djecu i pacijente u Hrvatskoj. Projekt koji danas predstavljamo bitan je preduvjet za apliciranje izgradnje nacionalne dječje bolnice u Zagrebu za sufinanciranje iz EU fondova i odredit će sve nužne segmente koji će doprinijeti konačnomu ostvarenju projekta“, naglasio je ministar zdravstva Milan Kujundžić te dodao kako vjeruje da će u sljedećem razdoblju biti ostvareni određeni strateški ciljevi usmjereni  na cjelokupni zdravstveni sustav u Hrvatskoj.

Ministarstvo zdravstva započelo je s projektnim djelatnostima izradbe tehničke i projektne dokumentacije potrebne za pripremu strateškoga projekta izgradnje nacionalne dječje bolnice u Zagrebu. Dovršavanjem projektne dokumentacije stvorit će se nužni preduvjeti za prijavu projekta izgradnje nacionalne dječje bolnice za sufinanciranje iz europskih fondova u sljedećem programskom razdoblju.

Novi bolnički kompleks sadržavao bi sadašnje kapacitete Klinike za dječje bolesti Zagreb i dijelove pedijatrijskih kapaciteta drugih zagrebačkih bolnica, kao i  ginekologiju i porodništvo. Time bi se na jednome mjestu osigurala i sveobuhvatna zdravstvena zaštita reproduktivnoga zdravlja i zdravstvena skrb za najmlađe pacijente na nacionalnoj i regionalnoj razini u skladu sa suvremenom medicinskom praksom.

Ukupna vrijednost projekta Priprema analiza, studija, projektno-tehničke i ostale potrebne dokumentacije za projekt izgradnje nacionalne dječje bolnice u Zagrebu iznosi više od 42 milijuna kuna, od čega je 85 posto, odnosno približno 36 milijuna kuna, novčano potpomognuto u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014. 2020. Europskoga fonda za regionalni razvoj, dok je 15 posto iznosa, odnosno približno 6 i pol milijuna kuna, osigurano u državnome proračunu Republike Hrvatske i proračunu Grada Zagreba.