Predstavljanje knjige „Bibliografija radova s područja hrvatskoga visokoškolskog i specijalnoga knjižničarstva : 1950. – 2015.“ na Institutu Ruđera Boškovića

Objavljeno 14.2.2018.

Na Institutu Ruđera Boškovića u sklopu 135. kolokvija Centra za znanstvene informacije u srijedu 14. veljače 2018. godine u 15 sati bit će predstavljena knjiga Bibliografija radova s područja hrvatskoga visokoškolskog i specijalnoga knjižničarstva : 1950. – 2015.

Bibliografiju će predstaviti autorica dr. sc. Zagorka Majstorović i recenzentice doc. dr. sc. Tinka Katić i prof. dr. sc. Jelka Petrak.

Krajem 2017. godine Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu objavila je u tiskanome obliku Bibliografiju radova s područja hrvatskoga visokoškolskog i specijalnoga knjižničarstva : 1950. – 2015.

Sastavljačice Zagorka Majstorović i Jelica Leščić odabrale su i popisale stručne i znanstvene članke objavljene u hrvatskim i inozemnim časopisima te zbornicama radova, knjige i poglavlja u knjigama te doktorske i magistarske radnje koje tematski pripadaju visokoškolskomu i specijalnomu knjižničarstvu. Bibliografija obuhvaća razdoblje od 65 godina, u razdoblju od objavljivanja prvih sveščića Vjesnika bibliotekara Hrvatske do 2015. godine. Nakon predgovora, u kojem je opisan cilj, svrha, vremenski i sadržajni opseg, izvori, mjerila odabira te metodologija izradbe bibliografije, slijede četiri poglavlja, odnosno cjeline – članci u stručnim i znanstvenim časopisima (1039); članci u zbornicima radova (552); knjige i poglavlja u knjigama, prijevodi knjiga (225) te doktorski i znanstveni magistarski radovi (147), ukupno 1963 bibliografske jedinice. Zatim slijede dodatci glavnomu tekstu Bibliografije: autorsko kazalo, kazalo urednika, prevoditelja i priređivača knjiga te predmetno kazalo, kao i popisi izvora uključenih časopisa i zbornika radova.

S obzirom na obuhvaćeno razdoblje, Bibliografija, iako selektivna, daje ne samo pregled razvoja teorije i prakse u sklopu hrvatskoga visokoškolskog i specijalnoga knjižničarstva, od početničkih stručnih radova pa sve do doktorskih i magistarskih radova te znanstvenih knjiga, već i hrvatskoga knjižničarstva općenito, kao dijela europskoga knjižničarstva.