Predstavljanje grafičko-pjesničke mape „Hrvatska: deset pjesnika“

Objavljeno 28.9.2021.

U četvrtak 30. rujna 2021. u 12 sati u velikom predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu bit će predstavljena grafičko-pjesnička mapa Hrvatska: deset pjesnika akademske slikarice, grafičarke i dizajnerice Zdenke Pozaić. O mapi će govoriti prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović i mr. sc. Tamara Ilić Olujić, voditeljica Grafičke zbirke NSK.

Grafičko-pjesnička mapa sadrži deset grafičkih listova, linoreza u boji, koji su inspirirani stihovima deset istaknutih hrvatskih pjesnika: Silvija Strahimira Kranjčevića, Vladimira Vidrića, Antuna Gustava Matoša, Tina Ujevića, Miroslava Krleže, Antuna Branka Šimića, Dobriše Cesarića, Nikole Šopa, Viktora Vide i jedine pjesnikinje Vesne Parun. Svaka pjesma prevedena je na jedan od svjetskih jezika. Tako je načinjen jedinstveni spoj, poput triptiha s grafikom te stihovima na hrvatskom jeziku i pripadajućem prijevodu.

Predgovor mapi napisao je akademik Tonko Maroević, a ona je izašla u biblioteci Pjesnici, u izdanju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Na predstavljanju će sudjelovati i dramski umjetnici Branka Cvitković i Dragan Despot, koji će interpretirati odabrane stihove.

Hrvatska: 10 pjesnika