Predstavljanje faksimilnoga izdanja „Articvli oli Deili te prave stare vere kerszhanske“ u NSK

Faksimilno izdanje Articvli oli Deili te prave stare vere kerszhanske s transliteracijom bit će predstavljeno u utorak 31. listopada 2017. godine u 12 sati, na Dan reformacije, u predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Na predstavljanju će govoriti urednik izdanja prof. dr. sc. Mateo Žagar, recenzentica akademkinja Anica Nazor, akademik Josip Bratulić i dr. sc. Stanko Jambrek, a okupljene će na početku predstavljanja pozdraviti glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Tatijana Petrić i dekan Visokoga evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku prof. dr. sc. Peter Kuzmič.
Nakladnici su Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku.

S obzirom na to da hrvatska kulturna javnost još nije upoznala ovo djelo jer latiničkoga izdanja dosad nije bilo, knjiga je predstavljena 20. listopada na Filozofskome fakultetu u Osijeku u sklopu Međunarodnoga interdisciplinarnog znanstvenog skupa Reformacija u Europi i njezini odjeci: povodom 500. obljetnice Lutherovih teza.

Nakladnički projekt objavljivanja faksimilnoga izdanja glagoljskih Atikula dio je projekta Hrvatska glagoljica koji provodi Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sa suradnim ustanovama, poput Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Staroslavenskoga instituta i dr., kojima je svrha na jedno mjesto okupiti djela hrvatske glagoljske baštine u tiskanome i elektroničkome obliku.

Prethodno je uspješno izveden dio koji se odnosi na pretisak Kožičićeva Misala iz 1531. s transliteracijom i kritičkim osvrtom, a uz Artikule, u tijeku je priprema transliteracije senjskoga Korizmenjaka iz 1508. godine.

Knjiga Articvli oli Deili te prave stare vere kerszhanske (Urach, 1562.) jedno je od najzanimljivijih djela uraške tiskare. Riječ je o znamenitoj Trubarovoj redakciji Augsburške vjeroispovijesti koja je otisnuta na glagoljici i prevedena na hrvatski jezik, a autor joj je Philipp Melanchthon, profesor Novoga zavjeta na Sveučilištu u Württembergu te bliski Lutherov prijatelj.

Knjiga je u obliku osmine te obuhvaća 124 lista, odnosno 248 stranica. Uz transliteraciju na dnu stranica, ponuđena je poneka razlika koja obilježuje usporedno ćiriličko izdanje te je tom usporedbom zapravo postignuta i visoka strukovna vrijednost.

Transliteraciju knjige odradio je tim znanstvenika s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u čijem su sastavu urednik prof. dr. sc. Mateo Žagar, Blanka Ceković, Ivana Eterović i Tanja Kuštović, uz recenziju akademika Stjepana Damjanovića i akademkinje Anice Nazor.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu digitaliziran je cjelokupni izvorni materijal te su grafički pripremljeni pretisak i transliteracija. U nakladničkome projektu sudjelovali su Darko Čižmek, Goran Hasanec, Tomislav Goršić i Sandi Antonac, tehnički urednik izdanja. Zahtjevan posao tiska i uveza odradila je tiskara ITG d. o. o. Cijena je izdanja 700 kn, a na predstavljanju će se moći kupiti po nižoj cijeni.

„Po svojoj se važnosti u kulturološkom i u filološkom smislu Artikuli (1562.) uvrštavaju u najviši registar onodobne tiskarske produkcije. I otisnuti su, i to u oba izdanja – glagoljskom i ćirilskom, još u prvoj fazi tiskarskog djelovanja u Urachu, kada i prvi dio Novog testamenta, u vremenu kada je posve vrijedilo uvjerenje da će Božja riječ i protestantski program doprijeti među južne Slavene sve do Carigrada.“

(prof. dr. sc. Mateo Žagar, urednik izdanja)