Predavanje o uporabi otvorenih alata u obradi digitalnih sadržaja

Objavljeno 26.3.2015.

Christopher (Cal) Lee, docent na Fakultetu informacijskih i knjižničarskih znanosti sveučilišta North Carolina, održat će u utorak, 31. ožujka 2015., u 11 sati, u dvorani na polukatu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, predavanje na temu Using Open-Source Forensics Tools to Process Born-Digital Materials: Motivation, Methods and Demonstrations. U sklopu predavanja, koje će biti na engleskome jeziku, predstavit će uporabu otvorenih alata u obradi digitalnih sadržaja. Ulaz je slobodan.

Docent Lee na svojem se fakultetu bavi poučavanjem metoda i načina dugotrajne pohrane zbirki digitaliziranih sadržaja i njegovo je cjelokupno profesionalno istraživanje usmjereno u tome pravcu. Cilj mu je upoznati knjižničarsku zajednicu s rezultatima svojega istraživanje te je potaknuti da ih u što većoj mjeri počne koristiti.