Predavanje ‘„Ključ ljepote“ – ključna uloga konzervatora-restauratora u okviru zaštite umjetnina na papiru’ u sklopu izložbe „Linija ljepote – trag nadahnuća“

Objavljeno 28.10.2019.

U sklopu izložbe Linija ljepote – trag nadahnuća: 100 godina Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u Galeriji Klovićevi dvori u utorak 29. listopada 2019. godine u 18 sati konzervator-restaurator iz Odjela Zaštita i pohrana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Stevo Leskarac održat će predavanje „Ključ ljepote“ – ključna uloga konzervatora-restauratora u okviru zaštite umjetnina na papiru kojim će se pružiti uvid u početak prisutnosti grafičkoga znaka, vrste grafičkih tehnika te načina zaštite i čuvanja grafičke građe.

Tijekom trajanja Izložbe 15. listopada 2019. godine viša kustosica Grafičke zbirke NSK Charlotte Maria Frank održala je predavanje Grafičke tehnike – između ideje i realizacije, a 23. listopada 2019. godine konzervator-restaurator Odjela Zaštita i pohrana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Tomislav Bajić održao je radionicu U svijetu grafike – grafička radionica visokog tiska.

Obljetnička izložba Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u Galeriji Klovićevi dvori otvorena je do 3. studenoga 2019. godine.