Poziv za sudjelovanje na jubilarnom, 20. Okruglom stolu o slobodnom pristupu informacijama Hrvatskog knjižničarskog društva

Objavljeno 25.11.2020.

Jubilarni, 20. Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama u organizaciji Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja Hrvatskoga knjižničarskog društva i Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se 10. prosinca 2020. godine pod naslovom Dva desetljeća Okruglih stolova o slobodnom pristupu informacijama. S obzirom na epidemiološku situaciju, Okrugli stol održat će se u mrežnome izdanju, korištenjem platforme Zoom.

Hrvatsko knjižničarsko društvo po uzoru na Odbor za slobodni pristup informacijama i slobodu izražavanja Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA FAIFE) 1998. godine utemeljilo je vlastitu Komisiju za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja. Komisija je među prve svoje zadaće uvrstila organizaciju stručnoga skupa posvećenoga temi slobodnoga pristupa informacijama, a istu je zadaću ispunila 2001. godine, kada je održan prvi Okrugli stol. Njegov uspjeh potaknuo je Društvo da nastavi s njegovom organizacijom kao godišnjega stručnog okupljanja, slijedom koje odluke je dosad održano ukupno devetnaest njegovih izdanja. Svaki je okrugli stol posvećen posebnoj temi povezanoj s osiguranjem slobodnoga pristupa informacijama i slobodi izražavanja u hrvatskim knjižnicama, s ciljem utvrđivanja prepreka tomu pristupu i upozoravanja na moguće načine njihova uklanjanja.

Program 20., jubilarnog Okruglog stola ponajprije će pružiti osvrt na dosad održane skupove, a njegovi sudionici pokušat će procijeniti koliko se koncept slobodnoga pristupa informacijama uspjelo udomaćiti u hrvatskoj knjižničarskoj zajednici, ustanoviti koje su se prepreke njegovu ostvarenju dosad utvrdile i naglašavale, a poželjno i ublažile, je li se i koliko u tome kontekstu uspjelo pripremiti knjižničare za svakodnevne promjene u digitalnome okruženju u kojem djeluju te u kojem neprestano moraju održavati ravnotežu između slobodnoga pristupa informacijama i očuvanja prava pojedinca na zaštitu osobnih podataka i ostalih osobnih sadržaja. Svrha je programa Okrugloga stola utvrditi promjene u poimanju koncepta slobodnoga pristupa informacijama koje proizlaze iz načina na koji se društvo razvijalo prethodnih dvadeset godina te pokušati naznačiti kako se knjižnice i knjižničari danas mogu i trebaju odnositi prema slobodnome pristupu informacijama kao njihovoj temeljnoj zadaći.

Prijave za sudjelovanje u programu 20. Okrugloga stola o slobodnom pristupu informacijama HKD-a.