Poziv za prijavu izlaganja za stručni skup NSK o sistemskome knjižničarstvu u sklopu 4. konferencije korisnika Integriranoga knjižničnog sustava NSK

Objavljeno 14.11.2019.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizira stručni skup pod nazivom Distribuirani knjižnični informacijski sustavi i integrirane usluge, koji će se, uz novčanu potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, održati 17. prosinca 2019. godine, i to u sklopu redovite godišnje otvorene konferencije korisnika Integriranoga knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te knjižnica iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja.

Skup je namijenjen informacijskim stručnjacima te knjižničarima iz svih vrsta knjižnica, neovisno o knjižničnome programu u uporabi ili stupnju automatizacije i informatizacije poslovanja knjižnica. Također, u jednakoj mjeri namijenjen je i stručnjacima praktičarima i znanstvenicima iz područja knjižnične znanosti, informacijskih i komunikacijskih znanosti, informatike te drugih znanstvenih područja. Program Skupa bit će posvećen području razvoja i primjene informacijskih sustava te digitalnoj transformaciji knjižnica i baštinskih ustanova, uz posebni naglasak na važnost primjene interdisciplinarnoga i transdisciplinarnoga pristupa u području razvoja informacijskih sustava, upravljanja znanjem te razvoja i korištenja informacijskih sustava u kontekstu djelovanja baštinskih ustanova.

Svrha je Skupa usvajanje novih znanja i ideja, razmjena mišljenja i iskustava te predstavljanje znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata i programa, kao i programa i usluga iz područja primjene informacijskih sustava te procesa digitalne transformacije u djelovanju baštinskih ustanova.

Temom ovogodišnjega Skupa želi se skrenuti posebna pozornost na pitanja interoperabilnosti, primjene standarda u području informacijskih sustava, povezivanja informacijskih sustava, razvoja i novih mogućnosti knjižničnih formata za obradbu znanja, sustava za razvoj izvornih povezanih podataka, razvoja metapodatkovnih standarda i ontologija, razvoja i primjene semantičke infrastrukture, kao i ponovne uporabe baštinskih podataka.

Predložene podteme Skupa:

– knjižnični informacijski sustavi i programi: razvoj knjižničnih sustava i programa, sustavi za pronalaženje informacija (discovery), repozitoriji, API, distribuirani informacijski sustavi, blockchain tehnologija

– razvoj formata: razvoj i posuvremenjivanje formata, prevođenje metapodataka (metadata crossover), konverzija, izvorni povezani podatci, sheme metapodataka, razvoj i primjena ontologija, interoperabilnost, BIBFRAME

– povezivanje, razmjena, dijeljenje i trajna uporaba baštinskih podataka: podatkovna pismenost, veliki podatci, istraživački podatci, povezani podatci, otvoreni podatci, digitalna analiza, vizualizacija podataka, mašinsko učenje, duboko učenje, suradnja u području digitalne humanistike

– digitalna transformacija: sistemsko knjižničarstvo, uklopljeno knjižničarstvo, pametne knjižnice i knjižnične usluge, unaprijeđena i virtualna stvarnost (AR & VR), Internet stvari (IoT) i baštinske ustanove, digitalno transformirano pretraživanje, BYOD pristup.

Prijavljuju se izlaganja (15 min, uz predviđeno dodatno vrijeme za raspravu), radionice (30 min), predstavljanja programa i usluga (10 min) te posterska izlaganja (5 min), a sažetke za sve oblike sudjelovanja u programu Skupa potrebno je sastaviti prema strukturiranome predlošku te poslati do 29. studenoga 2019. godine preko mrežno dostupnoga sustava prijave. Kod svih vrsta izlaganja posebno će se vrjednovati primjena interdisciplinarnoga te transdisciplinarnoga pristupa obradbi tema te suradnja među predavačima. Nakon provedbe recenzentskoga postupka autori će o ishodu prijave sažetaka biti obaviješteni do 2. prosinca 2019. godine.

Cjeloviti radovi s održanoga programa Skupa poslani do 31. ožujka 2020. godine bit će objavljeni pod licencijom Creative Commons te će biti dostupni u otvorenome pristupu na mrežnim stranicama Skupa.

Organizacijskim odborom predsjeda knjižničarska savjetnica za knjižnični informacijski sustav u Hrvatskome zavodu za knjižničarstvo i predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva dr. sc. Dijana Machala, a njegovi ostali članovi su v. d. glavne ravnateljice NSK dr. sc. Tatijana Petrić, pročelnica Zavoda za knjižničarstvo dr. sc. Tinka Katić, voditeljica Odjela Obrada Tanja Buzina, prof., knjižničarska savjetnica dr. sc. Zagorka Majstorović, rukovoditelj Odjela Informacijske tehnologije dr. sc. Marko Orešković i viša savjetnica za odnose s javnošću Odsjeka Marketing i komunikacije Maja Priselac.

Članovi su Programskoga odbora, uz predsjednicu dr. sc. Dijanu Machalu, Tanju Buzinu, prof., i dr. sc. Marka Oreškovića, stručna suradnica za standarde NSK dr. sc. Ana Vukadin, rukovoditelj Odjela Bibliografsko središte dr. sc. Lobel Machala, rukovoditeljica Odjela Nabava i izgradnja zbirki dr. sc. Vesna Golubović, dr. sc. Tamara Krajna (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Helena Markulin (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), mr. sc. Tomislav Murati, (Hrvatsko katoličko sveučilište), univ. spec. oec. Vesna Novosel (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), prof. Marijana Glavica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i mag. bibl. Branka Marjanović (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu).