Poziv za prijavu izlaganja za konferenciju NSK o sistemskome knjižničarstvu u sklopu 3. konferencije korisnika Integriranoga knjižničnog sustava NSK

Objavljeno 30.10.2018.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizira konferenciju Sistemsko knjižničarstvo: knjižnični informacijski sustavi i formati: prema postMARC okruženju, koja će se, uz novčanu potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, održati 3. i 4. prosinca 2018. godine, i to u sklopu redovite godišnje otvorene konferencije korisnika Integriranoga knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te knjižnica iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja.

Konferencija Sistemsko knjižničarstvo: knjižnični informacijski sustavi i formati: prema postMARC okruženju podjednako je namijenjena stručnjacima praktičarima, ali i znanstvenicima iz područja knjižnične znanosti, informacijskih i komunikacijskih znanosti, informatike te drugih znanstvenih područja, a posebno se vrednuje interdisciplinarni te transdisciplinarni pristup obradi tema te suradnji među predavačima. Konferencija je usmjerena na područje razvoja i primjene informacijskih sustava te segment digitalne transformacije knjižnica i baštinskih ustanova. Naglašava važnost primjene interdisciplinarnoga i transdisciplinarnoga pristupa obradi tema iz područja razvoja informacijskih sustava, upravljanja znanjem, razvoja i primjene informacijskih sustava u kontekstu baštinskih ustanova. Svrha je Konferencije usvajanje novih znanja i ideja, razmjena mišljenja i iskustava, predstavljanje rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja, projekata i programa, održavanje radionica te predstavljanje programa i usluga iz područja primjene informacijskih sustava i procesa digitalne transformacije u djelovanju baštinskih ustanova.

Temom ovogodišnje Konferencije želi se skrenuti posebna pozornost na pitanja razvoja i perspektive knjižničnih formata za obradu znanja, sustava za razvoj izvornih povezanih podataka, razvoja standarda i ontologija, razvoja i primjene semantičke infrastrukture te višekratne, trajne uporabe baštinskih podataka.

Predložene podteme Konferencije:

– knjižnični informacijski sustavi i programi: razvoj knjižničnih sustava i programa, sustavi za pronalaženje informacija (discovery), repozitoriji, API, distribuirani informacijski sustavi

– razvoj formata: razvoj i ažuriranje formata, prevođenje metapodataka (metadata crossover), konverzija, izvorni povezani podatci, sheme metapodataka, razvoj i primjena ontologija, interoperabilnost, Bibframe

– povezivanje, razmjena, dijeljenje i trajna uporaba baštinskih podataka: podatkovna pismenost, veliki podatci, istraživački podatci, povezani podatci, otvoreni podatci, digitalna analiza, vizualizacija podataka, mašinsko učenje, duboko učenje, suradnja u području digitalne humanistike

– digitalna transformacija: sistemsko knjižničarstvo, uklopljeno knjižničarstvo, pametne knjižnice i knjižnične usluge, unaprijeđena i virtualna stvarnost (AV & VR), Internet stvari i baštinske ustanove, digitalno transformirano pretraživanje, BYOD pristup.

Službeni jezik Konferencije je hrvatski, a izlaganja, predstavljanja i radionice mogu biti održani i na engleskome jeziku. Prijavljuju se izlaganja (15 min, uz predviđeno dodatno vrijeme za raspravu), radionice (30 min), predstavljanja programa i usluga (10 min) te posterska izlaganja (5 min). Sažetke izlaganja ili drugih oblika sudjelovanja u programu Konferencije potrebno je sastaviti prema strukturiranome predlošku te poslati do 5. listopada 2018. godine preko mrežno dostupnoga sustava prijave. Nakon provedbe neovisna recenzentskog postupka autori će o ishodu prijave sažetaka biti obaviješteni do 15. listopada 2018. godine.

Cjeloviti radovi s održanoga programa Konferencije poslani do kraja ožujka 2019. godine bit će objavljeni pod licencijom Creative Commons u otvorenome pristupu na mrežnim stranicama Konferencije.

Organizacijskim odborom predsjeda knjižničarska savjetnica za knjižnični informacijski sustav u Hrvatskome zavodu za knjižničarstvo dr. sc. Dijana Machala, a njegovi ostali članovi su glavna ravnateljica NSK dr. sc. Tatijana Petrić, pročelnica Zavoda za knjižničarstvo dr. sc. Tinka Katić, voditeljica Odjela NSK Obrada prof. Tanja Buzina, knjižničarska savjetnica dr. sc. Zagorka Majstorović i rukovoditelj Odsjeka NSK Marketing i komunikacije Sandi Antonac.

Uz dr. sc. Dijanu Machalu i prof. Tanju Buzinu, članovi Programskoga odbora su stručna suradnica za standarde NSK dr. sc. Ana Vukadin, koordinator procesa NSK Tekuća nacionalna bibliografija dr. sc. Lobel Machala, rukovoditelj Odjela NSK Informacijske tehnologije dipl. inf. Marko Orešković, dr. sc. Tamara Krajna (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Helena Markulin (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), mr. sc. Tomislav Murati, (Katoličko sveučilište), prof. Višnja Novosel (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Marijana Glavica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i Branka Marjanović (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu).

Konferencija je otvorena za sudjelovanje bez kotizacije.