Poziv za prijavu izlaganja za Sedmi festival hrvatskih digitalizacijskih projekata

Objavljeno 23.2.2017.

Sedmi festival hrvatskih digitalizacijskih projekata održat će se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, 27. i 28. travnja 2017.

Sedmi će D-fest biti posvećen širokom krugu tema, s posebnim fokusom na okupljanje metapodataka digitalizirane građe i njihovu interoperabilnost i otvorenost te izazove kreativnog korištenja digitalizirane baštine i metapodataka u području obrazovanja i znanosti, umjetničke interpretacije i komercijalnog iskorištavanja.

Teme:

–  Digitalne knjižnice i zbirke
–  Okupljanje metapodataka digitalizirane građe
–  Izazovi korištenja digitalizirane kulturne baštine
–  Interoperabilnost i otvorenost metapodataka
–  Zakonski okvir digitalizacije
–  Ekonomski aspekti digitalizacije
–  Digitalizacija specifičnih vrsta građe
–  Predstavljanje provedenog projekta digitalizacije

 

Prijave izlaganja:

Izlaganja se prijavljuju slanjem sažetka (do 300 riječi) i biografije autora (do 150 riječi) s podacima o imenu autora, nazivu ustanove i e-pošti.

Sažeci se šalju na adresu dfest@nsk.hr.

Potrebno je naznačiti vrstu prijave: izlaganje ili izlaganje na posteru.

Rok za prijavu izlaganja je do 26. ožujka 2017.

Autori će o prihvaćanju izlaganja biti obaviješteni do 31. ožujka 2017.