Poziv na prijavu izlaganja za 12. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Objavljeno 13.3.2019.

Počele su prijave izlaganja za 12. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj – s međunarodnim sudjelovanjem koje će se održati od 2. do 4. listopada 2019. godine na Plitvičkim jezerima u Hotelu Jezero.

Tema je ovogodišnjega Savjetovanja Promjene u narodnom knjižničarstvu – stvarnost, potrebe i suvremeni trendovi. Odabir navedene teme Savjetovanja odražava potrebu skretanja pozornosti na središnju ulogu narodnih knjižnica u razvoju i poboljšanju društva u cjelini – od razine lokalnih zajednica – do nacionalne i međunarodne razine.

Posebno je bitna uloga novih zakonskih i podzakonskih dokumenata kojima se naglašava način na koji knjižnice i knjižnična djelatnost pridonose strateškomu razvoju društva u području obavješćivanja, kulture, obrazovanja, znanosti, inovacija i istraživanja, rada i socijalne skrbi, zdravstva, industrije i gospodarstva. Knjižnična praksa pokazuje da, uz temeljne tradicionalne uloge i zadaće, suvremene knjižnice djeluju kao višefunkcionalna središta lokalnih zajednica te pridonose razvoju kulture, obavješćivanja, obrazovanja, cjeloživotnoga učenja, socijalne uključenosti i povezanosti.

Daljnji razvoj mreže narodnih knjižnica treba biti usmjeren učinkovitijem i djelotvornijem iskorištavanju njihovih mogućnosti u razvoju hrvatskoga društva i njihovo smještanje u sklopu kreativnih i kulturnih industrija, čime bi im se omogućila bolja i veća konkurentnost kod prijave na natječaje za neproračunske izvore novčanoga potpomaganja, uključujući sredstva Europske unije.

Savjetovanje će obuhvatiti različite projekte povezane s korištenjem neproračunskih sredstava i sredstava EU-a za narodne knjižnice, kao i novu sesiju Knjižničarski filmski festival, te će se odvijati u sklopu pet podtema:

  • – funkcionalna mreža narodnih knjižnica – razvoj u skladu s međunarodnim i domaćim pravilima i standardima struke
  • – uloga zakonskih i podzakonskih dokumenata u knjižničarstvu kao dio strateškoga razvoja društva u cjelini
  • – strateški dokumenti razvoja knjižnične djelatnosti – prepoznavanje mogućnosti narodnih knjižnica
  • – neproračunska sredstva i sredstava EU-a za narodne knjižnice
  • – suvremene narodne knjižnice kao višefunkcionalna središta lokalne zajednice.

Organizator je ovogodišnjega Savjetovanja Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, suorganizatori su Sekcija za narodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskoga društva i Samostalna narodna knjižnica Gospić, a partneri su Centar za razvoj knjižnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Ljubljani te Savez knjižničarskih društava Slovenije.

Svi zainteresirani pozivaju se da prijave svoja izlaganja do 12. travnja 2019. godine i pošalju sažetke na e-adresu savjetovanje@nsk.hr.

Pojedinosti o 12. savjetovanju za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj.

Najava savjetovanja u časopisu Glas@NSK.