Portalom Glagoljica.hr NSK predstavlja bogatu hrvatsku glagoljsku baštinu

Objavljeno 7.3.2018.

Glagoljica.hr tematski je portal projekta Hrvatska glagoljica: digitalizacija građe i uspostava digitalne zbirke koji je Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pokrenula u suradnji s hrvatskim znanstvenicima i baštinskim ustanovama kako bi potaknula digitalizaciju glagoljskih knjiga i rukopisa iz hrvatskih i inozemnih ustanova te ih dala na uvid istraživačima, studentima, učenicima i široj javnosti.

„Glagoljska baština pohranjena je u brojnim hrvatskim i inozemnim ustanovama, a dostupna je samo malobrojnim istraživačima i znanstvenicima. Mnogim zainteresiranim korisnicima nije jednostavno doći do građe na glagoljici koja im je potrebna za brojna znanstvena i stručna istraživanja. Digitaliziran je samo dio bogate glagoljske baštine, a izrađene digitalne preslike nalaze se na različitim portalima. Stvaranjem digitalne zbirke Glagoljica.hr na jednom bismo mjestu okupili građu na glagoljici, koja je prostorno razdvojena i tako omogućili njezinu dostupnost velikom broju ne samo istraživača i znanstvenika već i svih zainteresiranih korisnika. Pozvali smo na suradnju ugledne znanstvenike, ustanove i nekoliko inozemnih knjižnica te ljude koji se glagoljicom bave amaterski“, istaknula je dr. sc. Irena Galić Bešker, voditeljica Projekta.

Projekt se odvija u suradnji s tvrtkom ArhivPro d. o. o., uz usuglašenost Centra za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice pri Hrvatskome zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

„Portal je rezultat rada većega broja suradnika koje je okupio zajednički cilj – učiniti dostupnim bogatu glagoljsku baštinu – knjige, rukopise, natpise, napjeve i druge spomenike te ga kontekstualizirati uz pomoć suvremene tehnologije“, naglasila je dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, knjižničarska savjetnica za razvoj digitalne knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Za tematski portal Projekta Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu osigurala je mrežnu domenu glagoljica.hr na kojoj je izrađen portal s metapodatcima, digitalnim preslikama i drugim tekstovnim te slikovnim sadržajima povezanim s glagoljicom.
„Implementacijom primjerena preglednika osigurano je usporedno praćenje izvornika i prijepisa, komentara ili prijevoda. Trenutačno imamo nekoliko takvih složenih objekata, ali očekujemo da će njihov broj rasti“, objasnila je dr. sc. Klarin Zadravec, dodavši i kako će dostavom metapodataka portalu Europeana zbirka biti promicana i na međunarodnoj razini.

Portal Glagoljica.hr i prva etapa Projekta predstavljeni su na svečanosti obilježavanja Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U ovoj prvoj etapi digitalizirana je građa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Samostana sv. Frane u Cresu i Knjižnice Franjevačkoga samostana na Ksaveru, i to ukupno 10 462 stranice. Identificirane su i okupljene digitalne preslike više od 400 stručnih i znanstvenih radova o glagoljici i glagoljaštvu, a dio je starijih radova dodatno digitaliziran. Portal tako već sadrži neke od najbitnijih spomenika glagoljske baštine, poput hrvatskoga prvotiska Misala po zakonu rimskoga dvora iz 1483., Vinodolskoga zakonika te djela senjske, riječke i uraške tiskare zajedno s bitnim obavijesnim izvorima, kao što su prijepisi, komentari, stručni i znanstveni radovi.

U drugoj etapi projekta Hrvatska glagoljica: digitalizacija građe i uspostava digitalne zbirke II suradnjom brojnih ustanova nastavit će se digitalizacija građe na glagoljici i o glagoljici, nabavljanje digitalnih preslika iz inozemstva te će se, uz pribavljanje dopuštenja, nastaviti objavljivanje radova o glagoljici suvremenih autora, kao i razvijanje funkcionalnosti Portala.

„Zahvaljujem Ministarstvu kulture Republike Hrvatske koje je novčanom potporom poduprlo ovaj bitni Projekt, suradničkim ustanovama koje su prepoznale njegovu vrijednost i u njega se uključile, znanstvenicima i istraživačima koji su dali dopuštenje za objavu svojih radova na Portalu, kao i voditeljima Projekta dr. sc. Ireni Galić Bešker i dr. sc. Ivanu Kosiću, te veliku broju djelatnika Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koji su pridonijeli i pridonose njegovu ostvarenju“, istaknula je dr. sc. Tatijana Petrić, glavna ravnateljica Knjižnice, uz poruku kako je zajednička svrha svih uključenih u Projekt učiniti portal Glagoljica.hr mjestom okupljanja, istraživanja, učenja i kreativne nadgradnje te ga obogatiti pomagalima i multimedijskom građom kojom će se glagoljica približiti suvremenu čitatelju.