Portal Katalogizacija i klasifikacija

Objavljeno 14.1.2016.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pokreće portal Katalogizacija i klasifikacija kao novu uslugu namijenjenu knjižničarima koji se bave obradom građe.

Portal obuhvaća teme iz područja deskriptivne i sadržajne obrade te oblikovanja i izrade pristupnica. Na portalu su dostupni i dokumenti iz područja bibliografske kontrole izrađeni u NSK, kao i dokumente koji opisuju praksu NSK.

Portal uključuje poveznice na relevantne vanjske sadržaje i obrazac za kontakt u vezi s pitanjima iz deskriptivne katalogizacije, predmetne katalogizacije, UDK klasifikacije i normativne kontrole imena.

Portalu Katalogizacija i klasifikacija moguće je pristupiti i preko navigacije Mikrostranice i portali NSK.