Poništenje Natječaja od 5. srpnja 2019. za radno mjesto višega stručnog savjetnika za javnu nabavu u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Tajništvo

Objavljeno 12.7.2019.

Na temelju članka 26. Statuta glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu donosi odluku o

PONIŠTENJU NATJEČAJA

objavljena u Biltenu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Zagrebu, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Knjižnice od 5. srpnja 2019. koja glasi:

1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA JAVNU NABAVU U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK TAJNIŠTVO
– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (do povratka s dužega bolovanja)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu