Poništenje dijela Natječaja od 3. siječnja 2020. za radno mjesto knjižničarskoga savjetnika u Odjelu Korisničke službe

Objavljeno 7.2.2020.

Na temelju članka 25. Statuta glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu donosi odluku o

PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

objavljenoga u Narodnim novinama broj 2 od 3. siječnja 2020., u Biltenu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Zagrebu, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Knjižnice od 3. siječnja 2020.

Poništava se natječaj pod točkom 1. koja glasi:

1. KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK U ODJELU KORISNIČKE SLUŽBE

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, stečeno stručno zvanje knjižničarskoga savjetnika u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, jedna godina radnoga iskustva na poslovima knjižničarskoga savjetnika, znanje engleskoga jezika.
Napomena: radno mjesto podrazumijeva smjenski rad.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu