Poništenje dijela Natječaja od 26. travnja 2019. za radno mjesto knjižničarskoga savjetnika u Hrvatskome zavodu za knjižničarstvo

Objavljeno 15.5.2019.

Na temelju članka 26. Statuta glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu donosi odluku o

PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 42 od 26. 4. 2019.,  u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zagrebu, na web stranici i oglasnoj ploči Knjižnice od 26. 4. 2019.

Poništava se natječaj pod točkom 5. koja glasi:

  1. KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK U HRVATSKOM ZAVODU ZA KNJIŽNIČARSTVO
  • jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odgovarajućeg smjera te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, stečeno stručno zvanje knjižničarskoga savjetnika u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, znanje engleskog jezika

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Poništenje natječaja objavljeno je u Narodnim novinama 47/19.