Poništen dio natječaja objavljen 28. studenoga 2018. godine

Objavljeno 12.12.2018.

Na temelju članka 26. Statuta glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu donosi odluku o

PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

objavljenoga u Narodnim novinama broj 104 od 28. studenoga 2018. u Biltenu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Zagrebu, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Knjižnice od 28. studenoga 2018. godine.

Poništava se natječaj pod točkom 2. koja glasi:

2. Diplomirani knjižničar u Odjelu Bibliografsko središte

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranoga knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, jedna godina radnoga iskustva na poslovima diplomiranoga knjižničara, znanje engleskoga ili njemačkoga jezika.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu