Poništen dio natječaja objavljen 18. prosinca 2015. godine

Objavljeno 20.1.2016.

Na temelju članka 26. Statuta glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu donosi odluku o

PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

objavljenog 18.12.2015. u Narodnim novinama broj 136,  u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zagrebu, na web stranici i oglasnoj ploči Knjižnice.

Poništava se natječaj pod točkom 5. koja glasi:

  1. STRUČNI SURADNIK U ODJELU BIBLIOGRAFSKI CENTAR
  • jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, polje povijest, te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, znanje stranog jezika (prednost engleski).

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu