Pitajte knjižničara

Objavljeno 1.8.2018.

Pitajte knjižničara je informacijsko-referalna usluga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja omogućuje komunikaciju korisnika i knjižničara u rješavanju informacijskih upita i zahtjeva za tematska pretraživanja.

Usluga je dostupna u radnom vremenu Knjižnice, a odgovor se elektroničkom poštom šalje u što je moguće kraćem roku. Rezultate pretraživanja možete očekivati u roku od 24 sata, odnosno ako se radi o složenijem upitu, u roku od 72 sata.

 

Usluga omogućava korisniku odabir jednoga od moguća dva obrasca:

Obrazac Pitajte knjižničara – opći upit  – za postavljanje upita o tome posjeduje li Knjižnica određenu knjigu, za informacije o načinu korištenja građe, radnom vremenu Knjižnice i sl.

 

Obrazac Pitajte knjižničara – tematsko pretraživanje  – postavljanje zahtjeva za pretraživanje literature prema određenoj temi za potrebe pisanja seminarskih, završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova, kao i za svrhu projekata, istraživanja i dr.

Tematska pretraživanja osiguravaju korisnicima popise (prijedloge) literature iz fonda Knjižnice, stranih baza znanstvenih e-časopisa te ostalih relevantnih tiskanih i mrežnih izvora informacija.

Nakon popunjavanja obrasca za postavljanje upita korisnik će dobiti povratnu informaciju o zaprimljenom zahtjevu.