Pitajte knjižničara

Objavljeno 1.8.2018.

Knjižnica pruža usluge informacijskih pretraživanja koje korisnik može zatražiti osobnim dolaskom, telefonom, elektroničkom poštom ili putem mrežno dostupnih obrazaca:

Pitajte knjižničara – opći upit: informacijsko-referalne usluge – na temelju općeg upita Knjižnica provjerava bibliografsko-referalne i kataložne informacije te čini provjeru manjeg opsega informacija iz kataloga Knjižnice ili drugih informacijskih izvora.

Pitajte knjižničara – tematsko pretraživanje: na temelju zahtjeva za tematsko pretraživanje, predmetni stručnjaci vrše pretraživanje dostupnih informacijskih izvora: kataloga, bibliografija, elektroničkih izvora/baza podataka i dr.

Tematska pretraživanja prema određenoj temi vrše se za potrebe pisanja seminarskih, završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova, za potrebe projekata, istraživanja i dr. Nakon popunjavanja mrežnog obrasca korisnik će dobiti povratnu informaciju o zaprimljenom zahtjevu.

Usluga je dostupna u radnom vremenu Knjižnice, a odgovor se elektroničkom poštom šalje u što je moguće kraćem roku. Rezultati pretraživanja mogu se očekivati u roku od 24 sata, a kod složenijih upita u roku od 72 sata.

Složena tematska pretraživanja dostupnih izvora informacija, kao i bibliografske usluge i pretraživanja u poslovne ili komercijalne svrhe, a koja se izrađuju za potrebe obrazovne, znanstvene, akademske, kulturne zajednice te poslovnih subjekata naručuju se pisanim zahtjevom te se naplaćuju prema Cjeniku.