Pitajte knjižničara

Objavljeno 7.2.2017.

Online obrazac Pitajte knjižničara – opći upit

Ako želite postaviti upit posjeduje li Knjižnica određenu knjigu, način korištenja građe, radno vrijeme i sl. popunite obrazac.

Online obrazac Pitajte knjižničara – tematsko pretraživanje

Ako želite pretraživanje literature prema određenoj temi za potrebe pisanja seminarskih, završnih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, kao i za svrhu projekata, istraživanja i dr., popunite obrazac.

Pitajte knjižničara je online informacijsko-referalna usluga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja omogućuje komunikaciju korisnika i knjižničara u rješavanju informacijskih upita i zahtjeva za tematska pretraživanja.

Usluga je dostupna 24 sata na dan i 365 dana u godini, a odgovor se elektroničkom poštom šalje u što je moguće kraćem roku.

Krajnji je cilj usluge udovoljiti informacijskim potrebama potencijalno široke online zajednice.

Usluga omogućava korisniku odabir jednoga od moguća dva obrasca: Online obrazac Pitajte knjižničara – opći upit i Online obrazac Pitajte knjižničara – tematsko pretraživanje.

Tematska pretraživanja osiguravaju korisnicima popise/prijedloge literature za potrebe izradbe seminarskih, završnih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, kao i za svrhu projekata, istraživanja i dr.

Nakon popunjavanja obrazaca za postavljanje upita korisnik će dobiti informaciju o zaprimanju.

Rezultate pretraživanja možete očekivati u roku od 24 sata, odnosno ako se radi o složenijem upitu, u roku od 72 sata.