Pakračko-slavonski episkop Jovan Ćulibrk posjetio NSK

Objavljeno 5.7.2019.

Dana 4. srpnja 2019. godine Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu posjetio je pakračko-slavonski episkop Jovan Ćulibrk.

Episkop Ćulibrk predstavio je stručnjacima NSK vrijedne zbirke knjižnice Eparhije pakračko-slavonske te tijek obnove Vladikina dvora, gdje je smještena građa koja je 1992. godine zbog okolnosti Domovinskoga rata evakuirana s područja Pakraca. Otada pa sve do 2005. godine, kada je građa vraćena Mitropoliji zagrebačko-ljubljanskoj, o zaštiti i očuvanju evakuiranoga fonda skrbila je Nacionala i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, na čem je episkop Ćulibrk zahvalio.

Vrijedan evakuirani fond obuhvaćao je staru i rijetku građu, novije tiskane knjige, periodiku, arhivsko gradivo, nacrte i sl. Uz pregled stanja građe, skrb o fondu obuhvaćala je i sušenje vlažne građe, čišćenje i razvrstavanje po stupnju oštećenja i vrsti građe te privremenu pohranu. Za svaku jedinicu stare i rijetke građe napravljen je popis šteta prema obrascima za pokretne spomenike kulture, sastavljen je podroban opis zatečenoga stanja, kao i bilješka o potrebnim konzervatorsko-restauratorskim radovima. Prilikom vraćanja građe 2005. godine, Mitropoliji zagrebačko-ljubljanskoj predano je ukupno 60 kutija sa starom i rijetkom građom, 80 većih kutija s knjigama i časopisima te 7 registratora sa 717 obrazaca za popis štete.

Tijekom posjeta episkop Ćulibrk izrazio je želju za uspostavom suradnje s NSK na katalogizaciji građe i nastavkom suradnje u svezi s konzervatorsko-restauratorskim radovima na oštećenoj vrijednoj građi episkopske knjižnice te je dogovoren posjet u sklopu kojega će stručnjaci NSK dobiti izravan uvid u stanje i uvjete smještaja građe u knjižnici Eparhije i u tome kontekstu dati stručne preporuke.

Episkop Ćulibrk Knjižnici je darovao knjige Srpske rukopisne i štampane knjige u Slavoniji od XV. do XVIII veka: katalog (Beograd, Pakrac, 1990.), Međunarodna konferencija: Očuvanje rukopisnog i starog štampanog nasleđa jugoistočne Evrope – Identitetska istraživanja: zbornik radova (Beograd, 2016.) i Studije o Hristu (Beograd, 2011.) te izrazio zanimanje za nabavu tiskanih izdanja Knjižnice.