Otvorena izložba „Najbolje zelene knjižnice“ u Knjižnici Franca Ksavra Meška u Ormožu

Objavljeno 21.11.2019.

U slovenskoj Knjižnici Franca Ksavra Meška u Ormožu 20. studenoga 2019. godine otvorena je izložba Najbolje zelene knjižnice koja predstavlja svjetske primjere dobre prakse zelenoga knjižničarstva, čemu je pridonijela dodijeljena nagrada Zelena knjižnica Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) za 2018. godinu – IFLA Green Library Award 2018. njezinu projektu Zeleni festival kao jednomu od šest najboljih svjetskih zelenih projekata knjižnica.

Izložba Najbolje zelene knjižnice u svibnju 2019. godine bila je postavljena u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u sklopu projekta Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku, a u suradnji s Radnom grupom za zelene knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva te s Radnom skupinom za okoliš, održivost i knjižnice (Environmental, Sustainability and Libraries Special Interest Group) Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA). Autorica je izložbe predsjednica Radne grupe za zelene knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva Ana Rubić.

Nagrađeni projekti knjižnica predstavljeni su na šest izložbenih panoa koje će zainteresirani posjetitelji u Ormožu moći pogledati do 3. prosinca 2019. godine. Izložba Najbolje zelene knjižnice ostvarena je uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u svibnju 2016. godine pokrenula je projekt Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku, čija je svrha izobrazba korisnika Knjižnice, njihovo osvješćivanje i senzibiliziranje o temi zaštite okoliša i održiva razvoja, uključivanje u određene programe, popularizacija programa s područja zaštite i očuvanja prirode te predstavljanje rezultata njihovih znanstvenih istraživanja, stručnih radova, nakladništva i projekata. Od utemeljenja Projekta provedeno je mnoštvo djelatnosti koje su dio planiranoga ekološkog djelovanja Knjižnice.