Otvorena izložba ARTE ET MARTE: Knjige o arhitekturi u Zriniani

Objavljeno 25.1.2012.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu svečano je otvorena izložba ARTE ET MARTE: Knjige o arhitekturi u Zriniani, autorica doc. dr. Jasenke Gudelj i doc. dr. Dubravke Botica, s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Tom su prigodom akademik Igor Fisković i dr. sc. Ivan Kosić te autorice predstavili i katalog izložbe.

Izložba prvi put javnosti predstavlja traktate o arhitekturi iz Zriniane, osobne knjižnice iz 17. stoljeća Nikole VII. Zrinskog i njegova sina Adama, koja se, nadopunjena knjigama moravskog plemića Ignaca Jankovskog z Vlašime, čuva u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Predstavljene knjige svjedoče o izraženom interesu za arhitekturu i arhitektonsko nasljedstvo plemića ranoga novog vijeka te ukazuju na brzi protok informacija i prenošenja arhitektonskih i umjetničkih rješenja u europskome prostoru 17. stoljeća, omogućen u prvom redu razvojem tiskarstva.

U Zbirci se posebno ističu vojni traktati talijanskih, njemačkih, nizozemskih i francuskih autora, koji su Zrinskima omogućavali uvid u najsuvremenije oblike fortifikacija, što će primijeniti pri gradnji utvrda na svojim posjedima. Slijede najpoznatiji traktati koji se teorijski bave arhitekturom i antičkim nasljedstvom te arhitektonski vodiči po Rimu, kojima su se Nikola i Petar Zrinski te Ignac z Vlašime služili u obilasku Vječnoga Grada. Posebnu zanimljivost predstavljaju bilježnice Adama Zrinskog i Ignaca z Vlašime, koje omogućuju izravan uvid u znanja i vještine koje su usvajali tijekom školovanja te način na koji su mladi plemići učili o fortifikacijama, vježbajući geometriju i balističke proračune.