Otežan pristup repozitorijima u sustavu Dabar

Objavljeno 2.8.2023.

Zbog nepredviđenih poteškoća, pristup repozitorijima u sustavu Dabar trenutno je otežan.

Razvojni tim Dabra radi na rješavanju problema te se nadamo da će poteškoće uskoro biti uklonjene, a sustav u cijelosti funkcionalan.

Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.