Osvježeno izdanje digitalne tematske zbirke o zaštiti okoliša

Objavljeno 5.1.2022.

Digitalna tematska zbirka Zaštita okoliša, pohranjena na Hrvatskome arhivu weba, krajem prosinca 2021. godine obogaćena je dodatnim mrežnim stranicama sadržajno vezanima uz temu održivoga razvoja. Zbirka je nastala suradnjom Hrvatskoga arhiva weba i Zbirke službenih publikacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu tijekom Mjeseca hrvatske knjige 2020. godine koji je bio posvećen Danu planeta Zemlje. Tim su povodom odabrani i arhivirani mrežni sadržaji posvećeni recikliranju, energetskoj učinkovitosti, kontroli industrijskoga onečišćenja, gospodarenju otpadom, akcijama čišćenja okoliša i sl., a sve kako bi se upozorilo javnost na važnost održivoga razvoja i očuvanja prirode. Arhivirani primjerak mrežne stranice predstavlja trajno dostupnu i zaštićenu inačicu mrežne stranice koja je zabilježena u određenome trenutku, a korisnicima omogućuje cjelovito iskustvo pregledavanja sadržaja.

S obzirom na važnost tematike, kao i učestalost utemeljivanja novih ekoloških udruga, akcija i pokreta, Zbirka je nadopunjena novim mrežnim sadržajima, a njihovu odabiru priključio se i Europski dokumentacijski centar NSK. Tijekom studenoga 2021. godine prikupljeno je 50-ak novih mrežnih stranica, dijelova stranica i news portala. Osvježeno izdanje tematske zbirke dobilo je naziv Zaštita okoliša 2021.

Velik broj novih stranica koje su u najvećoj mjeri posvećene ekološkim projektima pokazuje na zanimanje građana Hrvatske za ovu tematiku kao i za potrebu za raspravom i podizanjem svijesti o očuvanju okoliša.

Tematska zbirka Zaštita okoliša trajno je pohranjena za buduće naraštaje, predstavlja izvrsnu polaznu točku za multidisciplinarna istraživanja ekološke tematike, a dostupna je preko kataloga NSK, gdje je bibliografski opisana na razini zbirke. Svrha je zbirke informiranje, ali i stjecanje i nadopuna znanja o značaju održivoga razvoja i zaštite okoliša.