Ostavština akademika Antuna Barca postala je dio fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Objavljeno 19.9.2014.

Rukopisi, pisma, bibliografski ispisi, prikupljene vrijedne knjige i raznovrsna dokumentacija koju je tijekom života prikupio akademik Antun Barac, od današnjega dana postali su dio fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Ugovor kojim je Barčeva ostavština predana na čuvanje Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu potpisali su glavna ravnateljica Knjižnice Dunja Seiter-Šverko i sin Antuna Barca, Boško Barac.

Antun Barac (1894. —1955.) djelovao je kao književni povjesničar i kritičar. Kao srednjoškolski profesor radio je u Sušaku i Zagrebu. Od 1930. bio je docent, a od 1938. redoviti profesor jugoslavenskih književnosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.

Bio je zatočen u logorima Jasenovac i Stara Gradiška. Školske godine 1945./1946. postao je dekan Filozofskog fakulteta, a 1950./1951. i rektor zagrebačkoga Sveučilišta. Godine 1947. izabran je za redovitoga člana JAZU. Također je bio i predsjednik Hrvatskoga filološkog društva i direktor Seminara za strane slaviste. Osnovao je Institut za jezik i Institut za književnost JAZU (1952.) te je bio tajnik Akademijina odjela za suvremenu književnost.

Služio se posebnim nacionalnim mjerilom, smatrajući da svaka manja književnost u većoj mjeri odražava društveni život svog naroda, negoli velika. Odatle i njegova krilatica veličina malenih.

Pisao je za novine i književne časopise, a neke od njih je i uređivao. Prije svega je Barac ipak bio povjesničar književnosti pa njegove monografije Vladimir Nazor (1918.), August Šenoa (1926.), Mirko Bogović (1933.), Hrvatska književna kritika (1938.), Vidrić (1940.) i Mažuranić (1945.) tvore temeljni fond hrvatske znanosti o književnosti.

Osim toga, uvijek se bunio protiv uniformiranosti u prikazivanju tzv. malih književnosti, a posebno protiv prenošenja gotovih shema iz povijesti velikih književnosti na povijesti malih književnosti. Rad na povijesti novije hrvatske književnosti smatrao je životnim djelom.