Ostali dokumenti

Objavljeno 2.1.2012.

Pregled sjednica Stručnog vijeća NSK održanih u 2023.

Pregled sjednica Stručnog vijeća NSK održanih u 2022.

Strategija razvoja NSK do 2026.

Pregled sjednica Stručnog vijeća NSK održanih u 2021.

Pregled sjednica Stručnog vijeća NSK održanih u 2020.

Pregled sjednica Stručnog vijeća NSK održanih u 2019.

Pregled sjednica Stručnog vijeća NSK održanih u 2018.

Pregled sjednica Upravnog vijeća NSK održanih u 2018.

Pregled sjednica Stručnog vijeća NSK održanih u 2017.

Pregled sjednica Upravnog vijeća NSK održanih u 2017.

Pregled sjednica Stručnog vijeća NSK održanih u 2016.

Pregled sjednica Upravnog vijeća NSK održanih u 2016.

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19)

Strategija NSK 2016. – 2020.

Godišnje financijsko izvješće za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2015.

Propisi – knjižnična i srodna djelatnost

Odluka o korištenju starih hrvatskih novina

Pregled sjednica Upravnog vijeća NSK održanih u 2016.

Pregled sjednica Stručnog vijeća NSK održanih u 2016.

Pregled sjednica Upravnog vijeća NSK održanih u 2015.

Pregled sjednica Stručnog vijeća NSK održanih u 2015.

Pregled sjednica Upravnog vijeća NSK održanih u 2014.

Pregled sjednica Stručnog vijeća NSK održanih u 2014.

Pregled sjednica Upravnog vijeća NSK održanih u 2013.

Pregled sjednica Stručnog vijeća održanih u 2013.

Pregled sjednica Upravnog vijeća NSK održanih u 2012.

Pregled sjednica Upravnog vijeća NSK održanih u 2011.

Pregled sjednica Stručnog vijeća NSK održanih u 2012.

Pregled sjednica Stručnog vijeća NSK održanih u 2011.

Izvješće o podnesenim zahtjevima predstavkama peticijama prijedlozima i sl u 2014.

Izvješće o podnesenim zahtjevima predstavkama peticijama prijedlozima i sl. u 2013.

Izvješće o podnesenim zahtjevima predstavkama peticijama prijedlozima i sl. u 2012

Izvješće o podnesenim zahtjevima predstavkama peticijama prijedlozima i sl. u 2011

Izvadak iz Državnog proračuna RH za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.

Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.