Omogućen probni pristup bazama podataka AccessEngineering, AccessMedicine i AccessPhysiotherapy

Objavljeno 5.5.2020.

Američka tvrtka McGraw-Hill omogućila je do 1. srpnja 2020. godine hrvatskoj znanstvenoj i akademskoj zajednici  probni pristup svojim trima bazama podataka, a to su AccessEngineering, AccessMedicine i AccessPhysiotherapy.

AccessEngineering obuhvaća više od 700 knjiga i udžbenika, više od 900 videozapisa te druge interdisciplinarne sadržaje u sklopu tehničkih znanosti koji su zajedno s analitičkim alatima za podučavanje i učenje namijenjeni studentima i nastavnicima radi praktičnoga izvođenja online nastave. Podrobnije informacije dostupne su u opisu baze.

AccessMedicine sadrži više od 130 udžbenika, više od 900 kliničkih slučajeva, više od 1000 videozapisa te više od 11 000 pitanja i odgovora namijenjenih studentima medicine i djelatnicima u sustavu biomedicine i zdravstva. Podrobnije informacije dostupne su opisu baze.

AccessPhysiotherapy obuhvaća udžbenike o temi fizikalne terapije, videozapise o postupcima i vježbama, galerije slika i alate za samoprocjenu namijenjene studentima i djelatnicima u području fizioterapije. Podrobnije informacije dostupne su opisu baze.

Navedenim bazama podataka može se pristupiti preko proxy poslužitelja na glavnome izborniku Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu ili unosom korisničkih podataka za koje se možete obratiti svojoj knjižnici.