Odsjek Marketing i komunikacije

Objavljeno 10.2.2012.
Kontakt
+385 1 6164 019
+385 1 6164 129
+385 1 6164 197
+385 1 6164 028

mik@nsk.hr

Odsjek Marketing i komunikacije svojim aktivnostima teži stvaranju pozitivne slike o NSK u široj javnosti.

Djelatnost Odsjeka obuhvaća organiziranje koncerata, izložaba i znanstvenih skupova, predstavljanje knjiga i znanstvenih radova te sličnih događaja unutar i izvan NSK, kao i pisanje tekstova i članaka, sve u svrhu predstavljanja vrijedne  građe koju Knjižnica čuva. Navedene aktivnosti uključuju i kvalitetnu komunikaciju s medijima.

Odsjek aktivno sudjeluje u promidžbi i prodaji izdanja Knjižnice, zadužen je i za internu komunikaciju te najam prostora NSK u svrhu organiziranja sajmova knjiga i sličnih događaja.