Održano predavanje Johannesa Preiser-Kapellera: „Narativi i mreže: digitalni pristupi prema rekonstrukciji veza iz prošlosti“

Objavljeno 27.4.2016.

Dana 27. travnja 2016. godine u organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Instituta za povijest umjetnosti održano je predavanje dr. sc. Johannesa Preiser-Kapellera iz Odjela za bizantske studije Instituta za istraživanja srednjovjekovlja Austrijske akademije znanosti pod nazivom Narativi i mreže: digitalni pristupi prema rekonstrukciji veza iz prošlosti (Narratives and Networks: digital approaches towards the reconstruction of past connectivity).

Predavanjem su predstavljene najnovije metode i tehnologije koje zastupa međunarodna akademska znanstveno-istraživačka zajednica, a u povezanosti s aktivnostima paneuropskoga konzorcija DARIAH – Digitalna istraživačka infrastruktura za umjetnost i humanističke znanosti.

Polazeći od konceptualnih okvira utemeljenih na tezama Harrisona C. Whitea i drugih teoretičara relacijske sociologije i sistemske teorije, a prema kojima su mreže fenomenološke realnosti, jednako kao i mjerni konstrukti (Harrison C. White, Identity and Control. How Social Formations emerge. Princeton – Oxford 2008, str.36), predavanje se bavilo stvarnim sadržajem i dinamikom onih društvenih fenomena koje je moguće obuhvatiti i vizualno prikazati uporabom mrežnih grafova. Na primjerima izradbe mreža i vizualnih prikaza vezanih uz projekte Instituta za istraživanja srednjovjekovlja Austrijske akademije znanosti, Kepeller je objasnio i ilustrirao moguće pristupe i zamke u mapiranju i analizi složenih veza između osoba, predmeta i mjesta, kao i njihovu prostornu i vremensku dinamiku.

Ovo gostovanje ostvareno je u sklopu projekta Instituta za povijest umjetnosti ARTNET – Moderne i suvremene umjetničke mreže, umjetničke grupe i udruženja: Organizacijski i komunikacijski modeli suradničkih umjetničkih praksi 20. i 21. stoljeća, koji se provodi uz potporu Hrvatske zaklade za znanost.

Johannes Preiser-Kapeller rođen je 1977. godine. Doktorirao je na Sveučilištu u Beču 2006. godine. Viši je znanstveni suradnik Odjela za bizantske studije pri Institutu za istraživanja srednjovjekovlja Austrijske akademije znanosti te predavač na Sveučilištu u Beču. Savjetnik je na projektima Complexities and Networks in the Medieval Mediterranean and Near East (COMMED) i Mapping medieval conflicts: a digital approach towards political dynamics in the pre-modern period (MEDCON). U središtu njegovih istraživanja nalaze se komparativna povijest Bizanta, promatrana u kontekstu povijesti srednjovjekovnoga svijeta, analiza socijalnih i prostornih mreža te istraživanja vezana uz teoriju kompleksnosti.