Održano predavanje „Filmski Vukovar – između propagande i mitologije“

Objavljeno 21.11.2016.

U povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 18. studenoga 2016. godine u čitaonici Zbirke knjižnične građe o Domovinskom ratu održano je predavanje Filmski Vukovar – između propagande i mitologije povjesničara filma Daniela Rafaelića. Predavanje se temeljilo na igranim filmovima koji su obrađivali tematiku vukovarske tragedije.

Na početku predavanja okupljene je pozdravio i uveo u temu predavanja Tomica Vrbanc, voditelj Zbirke knjižnične građe o Domovinskom ratu. Istaknuo je kako se Domovinski rat proučavao s različitih stajališta, politoloških, povijesnih, pravnih, vojnih i dr., pa je tako i stradanje Vukovara bila tema brojnih umjetničkih ostvarenja  od književnosti, likovnih i dramskih sve do filmske umjetnosti.

Publici su predstavljeni inserti iz šest filmova koji se na posredan ili izravan način bave tragedijom Vukovara, i to Dezerter, Vukovar se vraća kući, Vukovar jedan priča, Underground, Zapamtite Vukovar i Harrisonovo cvijeće.

S jedne strane u Hrvatskoj su snimljeni relativno loše prihvaćeni filmovi Vukovar se vraća kući i Zapamtite Vukovar. S druge strane srpska kinematografija snima filmove Vukovar jedan priča koji je propagandistički, film Dezerter koji donosi snimke Vukovara s početka 1992. godine u kojem se vidi potpuno uništenje grada koje podsjeća na Hirošimu nakon bacanja atomske bombe te Underground Emira Kusturice gdje je Vukovar korišten kao kulisa za film.

Jedini holivudski film koji je obradio temu opsade i pada Vukovara je Harrisonovo cvijeće iz 2002. godine. Film je bio dobro prihvaćen u inozemnoj, kao i hrvatskoj kinematografiji.

Na kraju predavanja povjesničar filma Daniel Rafaelić istaknuo je kako hrvatska kinematografija treba snimiti pravi film o vukovarskoj tragediji.

Daniel Rafaelić povjesničar je filma, vanjski suradnik na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, istraživač filmskih arhiva otkrio je npr. dva izgubljena filma Oktavijana Miletića. Među njegovim ostvarenjima izdvajamo monografiju Kinematografija u NDH (2013.) i DVD s filmom Oktavijana Miletića Lisinski, koji je objavio i priredio. Dobitnik je nagrade Vjekoslav Majcen Hrvatskoga društva filmskih kritičara (2010.) za doprinos istraživanju hrvatske filmske baštine.