Održani koncerti iz ciklusa „Podnevna glazbena stanka“ u povodu održavanja seminara harfe

Objavljeno 10.3.2016.

U povodu održavanja seminara harfe, koji je trajao od 7. do 10. ožujka, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, u suradnji s umjetničkom organizacijom HATHOR, održala je 9. i 10. ožujka 2016. godine dva koncerta iz ciklusa Podnevna glazbena stanka.

Na koncertima su nastupili polaznici seminara pod vodstvom istaknute harfistice Staše Mirković Grujić.