Održana tribina „Analiza ostvarenih ciljeva“ u sklopu projekta „Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori“

Objavljeno 9.4.2019.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 8. travnja 2019. godine održana je zadnja tribina u sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori. Naziv je tribine bio Analiza ostvarenih ciljeva, a okupila je približno 60 stručnjaka iz područja informacijsko-komunikacijskih znanosti.

Na početku Tribine nazočne je pozdravila glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Tatijana Petrić.

Koordinatorica projekta e-Izvori mr. sc. Alisa Martek u uvodnome je izlaganju predstavila dosadašnja iskustva i planove u provedbi Projekta. U prvome dijelu Tribine pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje dr. sc. Josip Hrgović govorio je o akreditacijama i reakreditacijama ustanova u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miloš Judaš održao je izlaganje o okretanju politike Sveučilišta u Zagrebu europskomu poticaju otvorenoga pristupa, dok je o otvorenoj znanosti govorila izvanredna profesorica u Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru dr. sc. Jadranka Stojanovski.

U drugome dijelu Tribine mr. sc. Alisa Martek i Ivana Čadovska predstavile su hrvatsku znanstvenu produkciju, Sonja Borak korištenje e-izvora, a Ivana Čadovska i Goranka Mitrović govorile o bibliometrijskim uslugama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Tribina je, ponajprije, bila namijenjena korisnicima elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija, a to su znanstvenici, nastavno osoblje u visokoškolskim ustanovama, studenti te knjižničari u visokoškolskim i znanstvenim ustanovama, ali su mogućnost sudjelovanja imale i druge skupine korisnika.