Održana prva iz ciklusa tribina Zbirke inozemne Croatice

Objavljeno 20.2.2014.

U Zbirci inozemne Croatice prvi je put u utorak, 18. veljače održana tribina vezana uz književni rad hrvatskih iseljenika.

Nizom zanimljivih priča i doživljaja svoj je rad velikom broju okupljenih predstavio književnik i povratnik iz Australije Drago Šaravanja. Govorio je o životu u Australiji, o hrvatskoj zajednici u toj zemlji, o povratku u Hrvatsku nakon više desetljeća života u inozemstvu, o svojem književnom radu, ali ponajprije o tematici vezanoj uz hrvatske iseljenike kojom se bavi u svojim djelima Hrvati sa Snježnih planina, Idemo kući, Na drugoj strani vremena, Gelipter i dr.).
Tribinu je vodila Željka Lovrenčić, koja je ujedno i voditeljica Zbirke inozemne Croatice.

DRAGO ŠARAVANJA rođen je 17. siječnja 1940. u Lipnu, nedaleko od Ljubuškoga. Osnovnu školu pohađao je u rodnome selu, a gimnaziju u Isusovačkome sjemeništu u Dubrovniku. S devetnaest godina otišao je u tuđinu. Proveo je deset mjeseci u talijanskim prihvatnim centrima za političke emigrante. U Australiju je stigao 1960. gdje se, radeći u civilnome zrakoplovstvu, doškolovao za strojarskoga zrakoplovnog inženjera. Studij hrvatskoga jezika i književnosti završio je na Filozofskome fakultetu Macquarie Sveučilišta u Sydneyu. Za iznimno dobar uspjeh dodijeljeni su mu zlatni ključevi. Drago Šaravanja u Hrvatsku se vratio nakon skoro 42 godine.
Surađivao je u mnogim hrvatskim publikacijama u dijaspori u kojima je objavio i nešto poezije, npr. u publikaciji Svaka rijeka svome moru teče, objavljenoj u Sydneyu u izdanju Croatian-Australian Literature and Art Association, 1993. ili u Hrvatskoj slobodi (Sydney : Croatian-Australian Literature & Art Association, 1994.).
Zastupljen je u antologijama Hrvatska iseljenička lirika (1974.), Hercegovina (2002.) i dr., u dvojezičnome zborniku hrvatskih književnika u Australiji Zrcala u sjeni (1994.) te u zborniku australskih multikulturalnih pisaca Writers’ Mosaic (1992. i 1996.). Zapažene tekstove pisao je i u Hrvatskome iseljeničkom zborniku (Međunarodna revija filmova o hrvatskoj dijaspori) te u Književnoj Rijeci. S Evelinom Miščin i Lindom Zanella 2008. preveo je djelo The first Croatian king Tomislav : Croatian historical letters. Povijesne monografije Hrvati sa Snježnih planina i The Snowy and Croatians objavio je u Sydneyu 1999., a roman Idemo kući u Zagrebu 2003. godine. Za to djelo, koje je proglašeno najboljim djelom na temu života Hrvata izvan domovine u razdoblju od 1. rujna 2002. do 1. rujna 2006., dobio je nagradu Društva hrvatskih književnika i ZIRALA iz Mostara. Društvo hrvatskih književnika i Pasionska baština dodijelili su mu prvu nagradu za roman Na drugoj strani vremena (2007.). Godine 2011. objavio je roman Gelipter te djelo Novo odijelo (Zagreb i Čitluk).