Održana Podnevna glazbena stanka u NSK

Objavljeno 14.5.2013.

U organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 13. svibnja 2013. održana je Podnevna glazbena stanka na kojoj su nastupili studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu iz klase redovitoga profesora Jože Haluze Elizabeta Palić, Martina Pustički, Antun Iveković, Eva Mach, Margareta Kunjko, Martina Pustički, Ena Ovčina, Mateja Kuvačić, Dora Maganić, Helena Pilipović i Adrian Pelc.