Održana međunarodna konferencija Solidarnost u kulturi: zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima

Objavljeno 22.3.2021.

U organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 18. do 20. ožujka 2021. održana je virtualna međunarodna konferencija Solidarnost u kulturi: zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima.

U sadržajno opsežnom programu Konferencije sudjelovala su 124 izlagača i 500 slušača iz svih dijelova svijeta, a osim izlaganja održane su i četiri radionice, okrugli stol te posterska izlaganja.

Na Konferenciji je zaključeno da stupanj ugroženosti kulturne baštine proizlazi iz šireg socioekonomskog konteksta pojedinog sustava i definicije vrijednosti i važnosti očuvanja kulturne baštine te da je sistemske ranjivosti potrebno adresirati iz više smjerova, interdisciplinarno i međusektorski, kao i da je potrebno uspostavljanje i sustavno razvijanje unutarsektorskog i međusektorskog dijaloga i partnerstva među stručnjacima prije kriznih događaja.

Konferencija je pokazala i da zaštita kulturne baštine unutar određenog društvenog konteksta uvelike ovisi o stvarnoj i emotivnoj povezanosti zajednice s vlastitim nasljeđem te da je sa zajednicom potrebno ostvariti odnos dijaloga i ko-kreacije u planiranju i realizaciji zaštite i očuvanja kulturne baštine prije, za vrijeme i nakon kriznih događaja.

S obzirom na to da su raznovrsna kulturna nasljeđa važni elementi izgradnje i razvoja društava, potrebno je oživjeti koncept solidarnosti u kulturnom sektoru i predstavljati civilizacijski napredak i holistički pristup ostvaren u dijalogu s raznovrsnim dionicima. Pritom važnu ulogu ima volonterstvo, također kao civilizacijska tekovina, ali i podrška održivom razvoju.

Istaknuta je i uloga informacija i interoperabilnih podataka te autentične i pouzdane dokumentacije u digitalnom obliku koji su od iznimne važnosti kao podrška raznovrsnim aspektima zaštite i očuvanja kulturne baštine u kriznim situacijama.

Očekujući utjecaj koji će trenutna kriza Covid-19 dugoročno prouzročiti u sektoru kulture i kreativnih industrija, potrebno je i nastaviti dijalog te podijeliti odgovornost među dionicima u primjeni već postojećih kvalitetnih rješenja, ali i aktivno sudjelovati u oblikovanju legislativnih okvira koji bi omogućili holistički pristup zaštiti i očuvanju kulturne baštine u kriznim situacijama.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pokazala je vizionarski stav u organizaciji ove značajne konferencije u vrijeme aktualne krize, pri čemu su ranjivosti kulturnog sektora još jače vidljive i prisutne u fizičkom, ali i virtualnom obliku.

Zbornik izabranih radova s konferencije bit će dostupan kao elektronička publikacija u otvorenom pristupu te kao takav predstavlja jedan od njezinih rezultata koji je ujedno i podrška edukaciji stručnjaka koji tek ulaze u područje zaštite kulturne baštine, ali i drugim stručnjacima iz različitih sektora koji, kao dionici u procesu zaštite, imaju potrebu razumijevanja perspektiva i principa drugih područja i polja iz kojih dolaze kolege s kojima uspostavljaju dijalog, naglašava predsjednica Programskog i Organizacijskog odbora Konferencije dr. sc. Dragica Krstić.

Međunarodna konferencija Solidarnost u kulturi: zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima organizirana je u suradnji s partnerima, Europskom komisijom, Hrvatskim državnim arhivomEtnografskim muzejomHrvatskim nacionalnim komitetom Međunarodnog vijeća muzeja (ICOM)Hrvatskom grupom Međunarodnog instituta za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela (IIC)Laboratorijem za radijacijsku kemiju i dozimetriju Instituta Ruđer BoškovićOdjelom za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, Uredom za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba te uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i pokroviteljstvo Hrvatskog povjerenstva za UNESCO.

Svi detalji vezani uz Konferenciju dostupni su na njezinoj mrežnoj stranici http://hpcc.nsk.hr/.