Održana konstituirajuća sjednica Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ)

Objavljeno 9.9.2021.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske 3. rujna 2021. godine održana je konstituirajuća sjednica Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost na kojoj su sudjelovali članovi Vijeća Inicijative, među kojima je i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Time je započelo djelovanje članica u ostvarivanju ciljeva Inicijative te je napravljen prvi korak u izradbi nacionalnoga plana otvorene znanosti i uspostavi HR-OOZ-a.

Sjednica Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) održana je nakon što je ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs uručio potpisani Sporazum članicama Inicijative. Za predsjednika Vijeća odabran je ravnatelj Sveučilišnoga računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (SRCA) dipl. ing. Ivan Marić, a za zamjenike izvršna direktorica Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) izv. prof. dr. sc. Irena Martinović Klarić te ravnatelj Instituta Ruđer Bošković (IRB) dr. sc. David Matthew Smith. Vijeće je usvojilo i mjerila za pristupanje novih članica Inicijativi.

Za ostvarivanje pojedinih ciljeva Inicijative Vijeće je poduprlo utemeljivanje dviju radnih skupina, i to Radnu skupinu za izradu prijedloga nacionalnog plana i politika otvorene znanosti i Radnu skupinu za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a. Članove radnih skupina predlaže Vijeće i čine ih predstavnici Vijeća i vanjski stručnjaci.

Članovi Radne skupine za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a izradit će mjerila za uvrštavanje usluga u Hrvatski oblak za otvorenu znanost, nacrt Pravilnika HR-OOZ-a koji sadrži organizacijsku i upravljačku strukturu te pripremiti katalog usluga HR-OOZ-a.

Inicijativa za HR-OOZ rezultat je višegodišnjega zajedničkog rada brojnih sudionika sustava znanosti i visokoga obrazovanja u području otvorene znanosti, a pokrenuta je uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Hrvatske zaklade za znanost.

Izvor naslovne fotografije: Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce).