Održana edukacijska radionica o elektroničkim izvorima na Geotehničkome fakultetu u Varaždinu

Objavljeno 30.3.2022.

Djelatnici Odjela korisničke službe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 9. ožujka 2022. godine održali su edukacijsku radionicu pod nazivom Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija na Geotehničkome fakultetu u Varaždinu.

Geotehnički fakultet u Varaždinu provodi projekt Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša kojemu je jedan od ciljeva i usavršavanje sposobnosti nastavnoga i nenastavnoga osoblja. S obzirom na dobra prethodna iskustva, voditeljica Knjižnice Geotehničkoga fakulteta u Varaždinu Ivančica Rosner uputila je poziv predmetnim stručnjacima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu da u sklopu spomenuta projekta održe radionicu kako bi se studente treće godine preddiplomskoga i prve godine diplomskoga smjera educiralo o pretraživanju elektroničkih izvora. Radionicu su održali djelatnici NSK Dolores Mumelaš i Hrvoje Špac koji su studentima predstavili vrste elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija te ih uputili gdje ih mogu pronaći, kako im pristupiti i pretraživati ih da bi pronašli upravo one informacije koju su im potrebne. Za potrebe radionice predstavljeni su portali i usluge NSK, a između ostaloga, i Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu,  Hrvatski nacionalni skupni katalog, Hrvatski arhiv weba i Pitajte knjižničara. Veliko zanimanje i odaziv studenata ističu potrebu provođenja ovakvih vrsta radionica koje, osim što utječu na povećanje svijesti o važnosti relevantnih elektroničkih izvora, istodobno promiču usluge Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Djelatnici NSK održavaju radionicu

Radionica „Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija“ na Geotehničkome fakultetu u Varaždinu.