Održana dvadeset sedma iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice

Objavljeno 17.5.2018.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 16. svibnja 2018. godine, u sklopu Zbirke inozemne Croatice, održana je dvadeset sedma iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice.

Gost tribine bio je novinar, prevoditelj i diplomat Stjepan Šulek, a tribinu je vodila dr. sc. Željka Lovrenčić.

Na tribini se razgovaralo o životu Stjepana Šuleka u Jugoslaviji i njegovu bijegu u Austriju, boravku u Linzu, poslovima koje je obavljao u Beču, pokretanju i radu hrvatskoga kulturnog društva Velebit koje je okupljalo Hrvate u Beču, uredništvu u časopisu Glas, boravku u Njemačkoj i uredništvu u časopisu Kroatische Berichte, radu na radiopostajama u Kölnu i hrvatskoj diplomaciji, pjesništvu, novinarstvu i dr.

Više pojedinosti o autoru.