Održana četvrta iz ciklusa tribina Zbirke inozemne Croatice

Objavljeno 16.10.2014.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u četvrtak, 16. listopada 2014., u sklopu Zbirke inozemne Croatice, održana je četvrta iz ciklusa tribina vezanih uz hrvatske iseljenike.

Gost tribine, povjesničar i politolog dr. sc. Marin Sopta, govorio je o životu u Kanadi, hrvatskoj zajednici u toj zemlji, okolnostima svojeg povratka u Hrvatsku, važnosti hrvatskoga iseljeništva, prvome Hrvatskom iseljeničkom kongresu te problemima veznim uz integraciju iseljenika u politički život nove sredine.

Tribinu je vodila dr. sc. Željka Lovrenčić, koja je ujedno i voditeljica Zbirke inozemne Croatice.

Dr. sc. Marin Sopta rođen je 6. kolovoza 1950. u Širokome Brijegu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je političke znanosti i povijest na sveučilištu York u Torontu 1985. godine. Na istome je sveučilištu 1987. upisao poslijediplomski studij iz prosvjetne politike. Doktorirao je 2012. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
U razdoblju od 1987. do 1993. na Centennial College u Torontu predaje kolegije Multikulturalnost u Kanadi i Političku ekonomiju. Od 1991. do 1994. na čelu je tima člana parlamenta provincije Ontario. Od 1996. pa sve do danas ravnatelj je Hrvatskoga centra za strategijska istraživanja. U razdoblju od 1999. do 2000. bio je državni tajnik Ministarstva obrane, razvoja i iseljeništva, a od 2005. godine do danas radi u Centru za kulturu i informacije Maksimir u Zagrebu kao viši stručni suradnik.

Dobitnik je sljedećih priznanja i odličja:

Red hrvatskog pletera, 1996.
Spomenica domovinske zahvalnosti, 1996.
Red Stjepana Radića, 1996.
Red kneza Branimira s ogrlicom, 1997.

Autor je i suautor knjiga, brojnih studija, članaka i monografija koje se bave iseljeničkom temom, položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini te pitanjem sigurnosti i stabilnosti.