Održana aktivnost građanske znanosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Objavljeno 16.11.2022.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 14. studenoga 2022. godine u sklopu Mjeseca hrvatske knjige 2022. i međunarodnoga projekta Citizen-Enhanced Open Science in Southeastern Europe Higher Education Knowledge Hubs (CeOS_SE) održala je aktivnost građanske znanosti pod nazivom Samopomoć i dobrobit u akademskom mrežnom okruženju na Odsjeku za informacijske i komunikacijske djelatnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Organizaciji aktivnosti pridružila se i profesorica s Odsjeka za kulturalne studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci dr. sc. Iva Žurić Jakovina koja se bavi i tematikom samopomoći sa znanstvenog aspekta. Radionica je održana u sklopu kolegija Digitalna knjižnica 2 koji vodi dr. sc. Tomislav Ivanjko, a na radionici je sudjelovalo 23 studenta diplomskoga studija informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo.

Ideja održavanja ove radionice proizišla je iz gesla ovogodišnjega Mjeseca hrvatske knjige Misli na sebe – čitaj u čijem je središtu i mentalno zdravlje mladih. Poznato je da postoji mnogo knjiga o samopomoći, no ovom aktivnošću htjelo se provjeriti koliko je ova tema zastupljena u hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima u otvorenome pristupu.

Na početku aktivnosti polaznici su poslušali predavanje dr. sc. Ive Žurić Jakovine pod nazivom Tekst i (kon)tekst samopomoći u kojem im je pobliže objašnjen pojam samopomoći kao i uloga knjiga za samopomoć u životima pojedinaca. Drugi dio aktivnosti odnosio se na odabir članaka i prikupljanje podataka na portalu Hrčak prema zadanim ključnim riječima. Studenti su pretraživali, odabirali i unosili podatke kao što su naziv članka, autor i broj autora, naziv časopisa, ključne riječi, broj pregleda zapisa članka u odnosu na broj pretraživanja i sl. Ova metoda naziva se crowdsourcing, a predstavlja prvu razinu građanske znanosti. Prikupljeni podatci bit će analizirani i iskorišteni za pisanje znanstvenoga rada, tako da su pojedinci svojim radom i znanstveno pridonijeli. Aktivnost je povezana s jednim od ciljeva UN-a za održivi razvoj (Cilj 3: zdravlje i blagostanje), promiče ideje Europske godine mladih, a ujedno je i podsjetila na važnost otvorenoga pristupa i otvorene znanosti, te samostalno pretraživanje informacija.