Održana 41. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Objavljeno 19.10.2016.

Od 12. do 15. listopada 2016. godine održana je 41. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva u hotelu Zora u Primoštenu. Organizatori su Skupštine Hrvatsko knjižničarsko društvo te suorganizatori Knjižničarsko društvo Šibenik i Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku. Glavna tema Skupštine bila je Knjižnice: fizički, virtualni i pravni prostor za usluge i korisnike, dok su podteme – od hibridne prema digitalnoj knjižnici, knjižnice kao prostor i zelena knjižnica, pokazatelji za vrednovanje knjižnica, odnos knjižnica i osnivača, rad regionalnih društava te nakladnička djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Plenarna izlaganja održali su Jukka Relander, predsjednik Europskoga ureda za knjižnične, informacijske i dokumentacijske usluge (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations – European Bureau of Library, Information and Documentation Associations – EBLIDA), na temu EBLIDA – lobbying for libraries, te Kaspars Rüklis, voditelj odnosa s javnošću Latvijskoga instituta (Latvijas Universitate), na temu Librarians as advocates for innovation. Svrha je predavanja bila istaknuti važnost javnoga zagovaranja u knjižnicama i knjižničarstvu, s posebnim naglaskom na promjenama u suvremenome društvu i digitalnome dobu u kojem se nalazimo.

Djelatnici Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu sudjelovali su tijekom Skupštine na sastancima pojedinih stručnih tijela Hrvatskoga knjižničarskog društva. Koordinatorica procesa Informacijski centar mr. sc. Irena Pilaš i koordinatorica procesa Čitaonica mr. sc. Blaženka Peradenić-Kotur bile su članice Programskoga i organizacijskoga odbora Skupštine, a knjižničarska savjetnica dr. sc. Zagorka Majstorović predsjednica Ocjenjivačkoga odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje.

Djelatnici Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održali su sljedeća izlaganja:

Tatijana Petrić
Projekt Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku

Davorka Pšenica; Dunja Marija Gabriel
Radionica javnog zagovaranja: Budimo aktivni, zagovarajmo zajedno! – Komisija za javno zagovaranje HKD-a i Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama HKD-a

Dunja Marija Gabriel
Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom: anketno istraživanje uoči Nacionalne kampanje „I ja želim čitati!“

Ivana Čadovska
Zelena pismenost kao dio strategije razvoja informacijske službe

Blaženka Peradenić-Kotur
Zagrebačko knjižničarsko društvo – postignuća i izazovi

Frida Bišćan
Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira (postersko izlaganje).

Dana 13. listopada 2016. godine održana je izvještajna i izborna skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva na kojoj je izabrana predsjednica Društva Dunja Holcer. Na Skupštini su dodijeljene nagrade – Kukuljevićeva povelja, koja se dodjeljuje za javno priznanje knjižničarima članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva za dugogodišnji rad i doprinos knjižničarskoj djelatnosti, te nagrada Eva Verona, koja se dodjeljuje mladim knjižničarima članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke. Ovogodišnje su dobitnice Kukuljevićeve povelje Ranka Javor, knjižničarska savjetnica, voditeljica Hrvatskoga centra za dječju knjigu, dr. sc. Mikica Maštrović, knjižničarska savjetnica i kustosica, voditeljica Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižice u Zagrebu, dr. sc. Marina Mihalić, knjižničarska savjetnica, umirovljena djelatnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, mr. sc. Davorka Pšenica, knjižničarska savjetnica, djelatnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, te dr. sc. Marina Vinaj, knjižničarska savjetnica, voditeljica Odjela knjižnice Muzeja Slavonije Osijek.