Održan Drugi međunarodni sastanak na projektu „TRACE“

Objavljeno 2.10.2019.

Drugi međunarodni sastanak partnera na EU projektu Traditional children’s stories for a common future – TRACE održan je 11. i 12. rujna 2019. godine u grčkome gradu Korintu u organizaciji partnera na projektu Sveučilišta Peloponez. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu koordinator je Projekta. Sastanku su nazočile koordinatorica Projekta Frida Bišćan te suradnice na Projektu Karolina Holub i Dragana Koljenik.

Na sastanku se raspravljalo o tijeku Projekta, podneseno je izvješće o njegovoj diseminaciji, napravljena je revizija svih aktivnosti te su dogovorene daljnje aktivnosti na Projektu.

Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u rujnu 2018. godine odobren je projekt TRACE iz Erasmus+ programa Europske unije. Projekt vrijedan 178.330,00 eura počeo se provoditi 1. rujna 2018. i trajat će sve do 31. kolovoza 2020. godine u suradnji sa suradnicima iz Hrvatske, Grčke, Latvije i Španjolske.

Svrha je Projekta upoznati ciljne skupine, učitelje, edukatore i knjižničare koji rade s djecom u dobi između šest i 12 godina s tradicionalnim dječjim pričama iz partnerskih zemalja, a posredno i s kulturom tih zemalja. Planirano je organiziranje radionica za učitelje, knjižničare i edukatore kako bi ih se upoznalo s kreativnim i inovativnim metodama poticanja djece spomenute dobne skupine na čitanje, kritičko razmišljanje i vlastito istraživanje europske kulture i europskih zemalja preko njima bliske literature – tradicionalnih dječjih priča koje su vrijedan dio europske kulturne baštine.