„Od nepoznatosti do vidljivosti“: Znanstvena radionica o hrvatskoj iseljeničkoj baštini

Objavljeno 2.5.2017.

U sklopu međunarodnog projekta COURAGE Povezivanje zbirki – Kulturna opozicija: razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama, 5. svibnja 2017. godine s početkom u 9.15 na Hrvatskom institutu za povijest održat će se radionica na temu relevantnosti i očuvanja iseljeničke baštine za proučavanje hrvatske povijesti iz socijalističkog razdoblja pod nazivom Od nepoznatosti do vidljivosti: Hrvatska emigracija (1945. – 1990.) u zbirkama kulturno-baštinskih i znanstvenih ustanova (From Obscurity to Visibility: Croatian Emigrant Communities (1945-1990) in the Collections of Cultural Heritage and Scholarly Institutions).

Prema riječima organizatora, nakon 1990. godine u hrvatskoj historiografiji, usprkos stanovitim doprinosima, nije bilo opsežnijeg istraživanja ove problematike, koja je u skladu s projektnom temom prepoznata kao jedan vid kulturne opozicije u doba socijalizma.

Prvi cilj radionice je ukazati na činjenicu da hrvatsku povijest druge polovice 20. stoljeća nije moguće sagledati u cjelini bez da se uzme u razmatranje njezina iseljenička sastavnica. Razlog tomu je što se u doba socijalizma nisu mogla izraziti ona politička i kulturna kretanja koja su osporavala jugoslavensku državu ili komunističku diktaturu, ili pak jedno i drugo. U tom smislu, iseljeništvo je djelovalo kao nadomjestak za opoziciju.

Drugi cilj je upoznati znanstvenu zajednicu i šire zainteresiranu javnost s dostupnom iseljeničkom građom u kulturno-baštinskim i znanstvenim ustanovama Republike Hrvatske u svrhu podizanja svijesti o ovoj važnoj i neistraženoj baštini te poticanja zanimanja istraživača za ovu problematiku.

Treći cilj radionice sastoji se u prikupljanju informacija o stanju očuvanosti i potrebama zaštite građe vezane uz iseljeničku tematiku. Zaključci će u sklopu projekta COURAGE poslužiti u izradi nacionalnih izvješća i preporuka, kao i preporuka na razini čitave Europe.

Organizatori radionice su Teodora Shek Brnardić, nacionalna koordinatorica projekta COURAGE, Lidija Bencetić, Stipe Kljaić i Josip Mihaljević.

Među sudionicima radionice bit će Ivo Banac (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Vlatka Lemić (Hrvatski državni arhiv), Martina Jurčić (Hrvatski institut za povijest), Dijana Sabolović-Krajina (Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ u Koprivnici), Željka Zdelar (Memorijalna zbirka Jozo Kljaković), Koraljka Kos Jurčec (Galerija Klovićevi dvori), te Željka Lovrenčić, voditeljica Zbirke inozemne Croatice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Novčana sredstva za projekt COURAGE: Povezivanje zbirki osigurana su u sklopu programa Europske unije za istraživanja i inovacije Obzor 2020.